image
Dansk Hanggliding og Paragliding Union

Vinger og Skærme

Nr.: 10 forår/sommer 2020

sundhedsminister-bliv-hjemme-i-14-dage-hvis-du-kommer-fra-et-coronaramt-omrade

COVID-19

Som du sikkert har lagt mærke til, har COVID-19 påvirket DHPU’s aktiviteter i 2020, med aflyste aktiviteter og forlænget arbejdsgang. DHPU takker alle klubber og medlemmer for deres tålmodighed og forståelse. DHPU følger fortsat DIFs retningslinjer og opdaterer vores anbefalinger på hjemmesiden løbende. DHPU forventer at situationen vil påvirke strategimål og er i dialog med DIF herom. Indtil videre er der givet dispensation til alle klubber således at eleverne må tage teoriprøver derhjemme. Dispensationen udløber den 8. juni 2020.

Du kan holde dig ajour med COVID19 og DHPU’s aktiviteter på DHPU’s hjemmeside.


Instruktøruddannelse og instruktørfornyelseskursus 2020

Datoer for instruktøruddannelsen og instruktørfornyelseskursus (tidl. Instruktørseminar) er blev flyttet til den 5. og 6. september 2020 pga. COVID-19. Dermed er det muligt for dem som ikke har nået at tilmelde sig til april-kurset til at komme med.

DHPU's Strategi

I 2019 har DHPU haft medlemsvækst på 6,2% eller 41 medlemmer - og det kan vi være stolte af. Data viser at klubberne er blevet bedre til at rekruttere og fastholde medlemmer i 2019 i forhold til 2018 – og det er en gevinst for sporten.

I 2020 har klubberne, på trods af COVID19, allerede rekrutteret 24 nye medlemmer. Vi håber på, at vi kan fortsætte med den positive udvikling i DHPU i resten af 2020.

SafePro- Delta/Para trin 6 (non-commercial Tandem) er aktuelle


Som nævnt i sidste nyhedsbrev var FAI i gang med en SafePro Trin 6. Det er nu blevet vedtaget og trådte i kraft fra den 1. maj 2020. Trinnet er for ikke-kommercielle tandemflyvning og stiller en række nye krav til kommende tandempiloter. DHPU er i gang med at indarbejde det nye trin i driftshåndbogen.

Trin 6 vil erstatte det nuværende tandem tillægsbevis. Du kan læse mere om de nye krav her (på Engelsk):

SafePro-Delta version maj 2020
SafePro-Para version maj 2020

Skærmbillede 2020-05-26 kl. 10.25.58
Skærmbillede 2020-05-26 kl. 10.26.12

Fondspuljen

Otte klubber har ansøgt DHPU’s fondspulje i 2020, med et totalt ansøgt beløb på 319.100 kr. Alle ansøgninger var indenfor puljens kriterier og dermed fik alle ansøgninger forhåndstilsagn fra DHPU.
Powered Paragliding Uddannelse

Uddannelsesudvalget er i gang med at sætte de sidste kommaer i et udkast til en powered paragliding (PPG) uddannelse. Hvis uddannelsen bliver godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil den give nye medlemmer mulighed for at starte direkte til PPG uden først at skulle tage en SafePro uddannelse.

PPG-uddannelsen er opdelt i fire trin og der er også udarbejdet et konverteringskursus fra PPG-uddannelsen til et ordinært SafePro bevis. Det vil fortsat blive muligt at tage en PPG som et tillægsbevis.

Det næste trin i processen er, at DHPU’s bestyrelse skal godkende udkastet, som derefter bliver sendt ud til klubberne i høring. Når høringsperioden er forbi, skal et endeligt udkast blive indarbejdet i en revideret DHB og sendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for godkendelse.
Tildeling af puljens penge er:

Billede1

Arbejdet sker ikke alene i uddannelsesudvalg, men i samarbejde med DHPU-klubber som bidrager med input, projekter, forslag og rettelser, og derfor vil DHPU gerne sige tak for hjælpen og fortsætte med det gode samarbejde som forbedrer flyvning for alle.
UG_EstMW

Teoriprøver på engelsk

Uddannelsesudvalg er i gang med at oversætte teoriprøverne til engelsk. Trin 1 prøven er overset og kan bestilles gennem DHPU’s hjemmeside. De yderligere trin er på vej og klubberne vil blive kontaktet når de er tilgængeligt, vi forvente ultimo 2020.

Eng flag
Billede2

FlyveStedsOversigten (Flyvestedsdatabasen)

Der er godt nyt vedrørende FlyveStedsOversigten. Vi håber på at kunne går i luften med den fælles FlyveStedsoversigt i denne måned eller næste måned. Løsningen er overvejende grafisk orienteret og baseret på Google Maps.
Løsningen vil teknisk set blive vedligeholdt fra DHPU's side mens indhold, dvs beskrivelse af flyvestederne, adgangs- og parkeringsforhold, evt restriktioner mv, skal oprettes og vedligeholdes af de enkelte klubber.

Formanden for de enkelte klubber vil i nærmeste fremtid blive kontaktet med henblik på at få identificeret hvem der skal fungere som "FlyveStedsOprettere". Fra DHPU*s side forestiller vi os at 1-2 personer fra hver klub skal have denne rolle.
Mere uddybende information om FlyvestedsOversigten kommer i et særskilt nyhedsbrev.

Herunder et screenshot fra FlyveStedsOversigten som du er velkommen til at bruge i nyhedsbrevet hvsi der er plads.
Forslag til følgetekst: "Her ser du et screendump fra FlyveStedsOversigten hvor parkering og adgangsvej til flyvested Strandbjerggård er visualiseret"

Tailor er på trapperne

Inden længe vil Tailor blive udrullet til alle vores medlemmer og det kommer til at betyde en masse nyt for både din forening og dig.
Billede3

Hvem er Tailor?

Tailor er DHPUs nye medlems,- og certificeringssystem som består at en IOS, Android og web applikation som giver alle vores medlemmer adgang til en ny digitaliseret virkelighed. Som medlem vil du få adgang til et digitalt ratingkort og pilot-ID som opdateres hele tiden. App’en giver også DHPU mulighed for at kommunikere direkte med din telefon igennem push-notifikationer så du aldrig glemmer at forny f.eks. instruktørbevis eller at gennemføre en betaling.

Tailor app’en giver dig også adgang til alle forbundets nyheder direkte på din telefon, og har din klub også en hjemmeside der kan sende RSS vil du også få alle klubbens nyheder på din telefon - samlet ét sted.

Hvis du er i tvivl om hvem dine klubkammerater er, så kan du også se dem i app’en.Som klub vil platformen også byde på en række nye funktioner der letter hverdagen som klubadministrator og instruktør. Som chefinstruktør bliver de årlige fornyelse meget lettere og kan klares med få klik, den kursusansvarlige instruktør opretter og administrerer sine kurser direkte i Tailor og bliver derigennem ansvarlig for at udstede ratings, og disse bliver synlige på kursistens digitale ratingkort så snart kurset er bestået - det hjælper meget med at minimere papirarbejdet, og så kan det klares hvorend du befinder dig i verden!

Billede1

Hvor kommer Tailor fra?

Tailor er udviklet i samarbejde med Admin Nordic ApS som har specialiseret sig i at udvikle medlemsdatabaser med komplekse certificeringer inden for idrætsverdenen. Admin Nordic er stiftet af Bo Gamba og Michael Emmervadt Bach-Olesen, som de fleste kender fra DHPU. Tailor bliver stillet gratis til rådighed for DHPU i de kommende år.
Billede2
logonew
download
logo
facebook