Driftshåndbog – test

Kære Driftshåndbog bruger!

Driftshåndbogen er udarbejdet af DHPU’s uddannelsesudvalg samt flere andre frivillige kræfter. Der er lagt et stort arbejde i at gøre bogen så brugervenlig som muligt, til glæde for piloter, instruktører og øvrige brugere. Bogen er baseret på det internationale og af FAI godkendte uddannelsessystem SafePro-Delta / SafePro-Para. Piloter der modtager en SafePro uddannelse er internationalt anerkendt gennem FAI’s International Pilot Proficiency Identification Card program (IPPI). Bogen er derudover udvidet med alle de love og regler, der regulerer hanggliding og paragliding (HG og PG), inkl. motoriseret HG og PG i Danmark.

Læs hele bogen grundigt og brug den som arbejdsredskab, og ikke mindst som kontrol for din egen uddannelse og undervisning.

Med venlig hilsen

DHPU’s Uddannelsesudvalg

Driftshåndbog som en enkelt dokument: