FAQ FlyvesStedsOversigt

Spørgsmål: Et flyvested er markeret gul som betyder at restriktioner gælder for stedet, hvordan skal jeg forholde mig til det? 

Svar: Det er afhængigt af pågældende restriktioner for det enkelte flyvesteder. I nogle tilfælde er det kun bestemt klubber som må få flyve der og i andre tilfælde skal mands flyvning forhåndsgodkendes af grundejeren. Det du skal gøre, er tage kontakt til klubben som listet i flyvestedets kontaktinformation. 


Spørgsmål: Hvis et flyvested er lukket, må jeg flyve der alligevel? 

Svar: Nej, du må ikke flyve på et flyvested som er lukket.


Spørgsmål: Information om et flyvested oprettet af en anden klub er forkert eller manglende, hvordan kan jeg få den rettet? 

Svar: Hvis du opdager forkert eller manglende information om et flyvested oprettet af en anden klub, skal du skrive til klubben som er “Kontaktklub” for flyvestedet (se under Info- Adresse/Kontakt) og oplyser hvilke informationer der er forkerte eller manglende og hvad den korrekt information bør være. 

Eller 

Du kan som flyvestedsopretter fra klub-A “overdrage” rettighederne til at redigere i et flyvested til klub-B ved under flyvestedets Info at ændre “Kontaktklub for flyvested” til klub B. Klub-B kan så ændre i flyvestedsoplysningerne og til sidst blot sætte “Kontaktklub for flyvested” tilbage til klub-A.


Spørgsmål: Jeg har været ind på en offentligt paragliding hjemmeside (for eksempel paraglidingspot.nu) og set at et flyvested er åben, men på DHPU’s FlyveStedsOversigt er stedet mærkede som lukket, hvilke informationer er korrekt? 

Svar: DHPU’s FlyveStedsOverSigt indeholder den korrekte informationer og er ajourført af DHPU og DHPU-klubber. Dermed skal du altid forholde dig til informationen på FlyveStedsOversigt.


Spørgsmål: Jeg oplever gæstepiloter der flyver på et flyvested, markeret som lukket på DHPU’s FlyveStedsOverSigt, hvordan bør jeg forholde mig til det? 

Svar: Vi har en fælles forpligtelse til at bevare vores faciliteter. Hvis det er muligt, kan du tage kontakt til de gæstepiloter og orienterer dem om at flyvestedet er lukket, og henviser dem til DHPU’s hjemmeside hvor de kan læse information for ”visiting pilots” og kontakt DHPU. 


Spørgsmål: Kan jeg oprette Flyvesteder på vegne af flere klubber?  

Svar: Nej, du kan kun oprette flyvesteder for den klub du er tilknyttet gennem din profil.


Spørgsmål: Jeg er flyvestedsopretter og har skiftet klub men jeg har stadigvæk adgang til min gammel klubs steder, hvordan skifte jeg klub så jeg kan oprette for min ny klub? 

Svar: Du klikker på dit brugernavn i venstre hjørne og under ”manage my account” kan du skift klub, bemærk du vil kun have adgang til rette flyvesteder oprette af den klub du vælge. 


Spørgsmål: En anden klub har oprettet et flyvested som bør “tilhører” min klub, hvordan kan man skifte oprettelsesrettigheder til min klub? 

Svar: Du kan skriver til udviklingskonsulent@dhpu.dk så vil han forsøge at løse problemet


Spørgsmål: Jeg har oprettet mig som bruger på FlyveStedsOversigten men uanset om jeg er logget ind eller ej ser jeg det samme lille antal flyvesteder… hvad er der galt og hvordan får jeg fixed problemet?

Svar: Problemet skyldes formodentlig at der (i forhold til DHPU’s PIA-løsning) ikke er overenstemmelse mellem dit FlyveSteds-brugernavn (piaxxxx) og den mailadresse du har angivet til din bruger på FlyveStedsOversigten. Hvis du retter din mailadresse for dit FlyveSteds-brugernavn så denne er korrekt i forhold til PIA-løsningen så burde problemet blive løst af sig selv. Alternativt så skriv til flyvesteder@dhpu.dk og forklar problemet…. husk at oplyse dit Flyvesteds-brugernavn i mailen.