Læs om hanggliding

Læs om hanggliding

Hvad er hanggliding?

Hangglidinger som at svæve frit gennem luften som en fugl. Det giver én fantastiske naturoplevelser. At være en fugl blandt fugle. Man bliver en del af naturen, når man hænger i luften og får øjekontakt med en musvåge.
En hangglider er et åbent, let fly. Rammen og konstruktionen er primært af aluminium overtrukket med forskellige typer sejlmateriale udspændt med wirer. Du bruger din kropsvægt til at styre flyet. Du er en integreret del af flyet

Hanggliding mere end en hobby. Indenfor sporten er der mange muligheder for konkurrencer og progression. Teknologien er under konstant udvikling og grænserne bliver konstant flyttet af piloter verden over. Nedenfor er der et kort overblik over de forskellige flyvning man kan stræber efter.

Skræntflyvning

Skrænterne langs de danske kyster egner sig perfekt til flyvning med hangglider og paraglider. Når det blæser direkte ind på en skrænt bliver vinden presset opad, når den rammer skrænten. Man kan således flyve frem og tilbage langs kysten og lade sig bære af vinden. Når vindstyrken ligger i området mellem 7 og 14 meter i sekundet egner det såkaldte ‘mekaniske løft’ sig til flyvning med hangglider (fornøjelsen er dog tvivlsom ved mere end 12 sekundmeter). Vindstyrken skal generelt være lidt lavere, hvis man flyver paraglider.

Optræk- og termikflyvning

Hangglidere kan trækkes op i luften som det kendes med svævefly. Enten ved hjælp af et spil eller ved brug af specielle biler, der er særligt indrettet til at foretage optræk. Disse optræk foregår på cirka 1000 m lange optræksbaner, der er godkendt til formålet af Trafikstyrelsen (tidl. Statens Luftfartsvæsen). Når der foretages et fuldt optræk er en udgangshøjde på ca. 350 – 450 meter ikke ualmindelig. Når piloten har frigjort sig fra linen kan han eller hun enten få en glidetur ned (10 minutter) eller forsøge at finde termik (opadgående, varme luftstrømme) der kan holde én flyvende (og stigende) i timevis. I Danmark kan man flyve op til 3000m med de rigtig udstyr.

Flyvning med motor

PHG (powered hangglider) er i tiltagende vækst og der arbejdes på et nyt regelsæt, der bl.a. forsøger at tilgodese en hurtigere og sikrere adgang for interesserede som ikke allerede er paraglider- eller hanggliderpiloter.
Under DHPU er der nedsat et motorudvalg, som bl. a. har til opgave at bistå bestyrelsen med koordinering og udarbejdelse af forslag til fremme af motorflyvning med paraglider og hangglider i Danmark og til fremme af sportens sikkerhed og omdømme.