Indberetning-forsikring

Instruktøransvarsforsikring

DHPU har tegnet en instruktør ansvarsforsikring, som dækker alle krediterede isntruktører under DHPU.


Alle aktive instruktører skal være registrede hos vores sekretariat for at være dækkede af vores nye forsikring, og det er op til din chefinstruktør, at indberette hvem der er aktive instruktører i klubben.
Det er således ikke nok, at have erhvervet sig et instruktørbevis,  man skal også være aktiv for at få del i forsikringen.Instruktørlisten skal indberettes hvert år, og kan løbende opdatedes.

Indberetter instruktørerne her

Forsikring af skolingssæt til opvisning

DHPU klubber har mulighed for at få tegnet den lovpligtig ansvarsforsikring på 2 af klubbens skolingssæt som bliver brugt til opvisning for eksempel pilot-for-en-dag.

Indberetter skolingsæt her