Repræsentantskabsmøde 2019

Der indkaldes her med til ordinært repræsentantskabsmøde


Lørdag den 2. marts 2019
I Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Lokale: Ragnhild Hveger

Program:
12.30: Registrering og uddeling af stemmesedler
13.00: Repræsentantskabsmødet starter
15.00: Kaffe/kage

Bemærk at tilmelding af antal deltagere fra hver klub er påkrævet Tilmelding sker her på hjemmesiden

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af revideret regnskab.
  3. Behandling af budget og indkomne forslag samt program.
  4. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  5. Godkendelse af ekstern revisor samt valg af en intern revisor.
  6. Valg af tre medlemmer samt to suppleanter til DHPU ́s Amatør & Ordensudvalg.
  7. Valg af medlemmer til nedsatte udvalg og tillidsposter.
  8. Eventuelt.

Du kan finde hele indkaldelsen her