Repræsentantskabsmøde 2019

Jf. vores vedtægter må klubberne stille med en repræsentant for hver påbegyndt 20 ratede, aktive stammedlemmer referende til antallet i DHPUs pilotadministrationsdatabase (PiA) ved indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, dog højst 3 repræsentanter.

Hver repræsentant, der normalt har een stemme, må via fuldmagt fra andre repræsentanter højst råde over 3 stemmer.

Fuldmagter fra andre delegerede skal være underskrevne og uploaded i forbindelse med tilmelding for at sikre korrekt stemme allokering.

Det er yderst vigtigt at bemærke, at det er et krav, at din klub har indkaldt til et møde hvor den fra DHPU modtagne indkaldelse og eventuelle forslag til afstemning er blevet fremlagt medlemmerne til gennemgang og behandling. Og at der på dette møde blev fundet flertal for, at der fra klubben sendes repræsentant/er til det forestående DHPU repræsentantskabsmøde. Samt at rejseudgifterne i forbindelse med repræsentantskabsmødet dækkes af klubben.

Her finder du en fuldmagtsformular som kan anvendes i forbindelse med overdragelse af delegation.

Information om den delegerede

Hver repræsentant/delegeret har mulighed for at råde over højest 3 stemmer via fuldmagt fra andre delegerede. Disse fuldmagter skal underskrives og vedhæftes denne tilmelding.