Repræsentantskabsmøde 17. marts 2024

Tilmelding til repræsentantskabsmøde 2024 søndag den 17. marts kl. 10.00 – 13.00

Tilmelding til årets repræsentantskabsmøde er ikke et krav, men såfremt man ønsker forplejning til arrangementet, så

skal man tilmelde sig her. Klubberne må stille med en repræsentant for hver påbegyndt 20 ratede aktive stammedlemmer referende

til antallet i DHPU’s pilotadministrationsdatabase (PIA) ved indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, dog højst 3 repræsentanter.

Hver repræsentant, der normalt har én stemme må via fuldmagt fra andre repræsentanter højst råde over 3 medlemmer.

Information om den delegerede

Hver repræsentant/delegeret har mulighed for at råde over højest 3 stemmer via fuldmagt fra andre delegerede. Disse fuldmagter skal underskrives og vedhæftes denne tilmelding.