Repræsentantskabsmøde 2023

Hermed indkaldes til Repræsentantskabsmøde 26. marts 2023 kl. 10.00 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være skriftlige og underskrevet. Disse skal være Unionens sekretariat i hænde senest 2. januar 2023, enten via brevpost eller digitalt.

Ethvert medlem af DHPU har ret til at overvære repræsentantskabsmødet. Ethvert medlem af DHPU kan stille forslag til repræsentantskabet.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet vil blive mulig på denne side sammen med endelig indkaldelse og dagsorden til repræsentantskabsmødet senest 3. marts 2023.