Sikkerhedsevent

Drejebog for afholdelse af temaaften omkring sikkerhed/hændelser/ulykker

En af vores klubber har med stor succes afholdt en klubaften med tema omkring ulykker og sikkerhed. Denne aften bød på en kort introduktion fra formanden for klubben, og dernæst blev ordet givet til piloter, som i løbet af det forgangne år har været ude for hændelser/ulykker med personskade. 

Der blev fortalt ud fra en liste af spørgsmål, som formanden havde tilsendt forud for aftenen. Dermed kunne piloter gennemgå deres case og få så mange parametre med som muligt. Der var ca. 40 tilhørere inkl et par stykker online, hvilket viser hvor stor interessen for at lære mere om sikkerhed er. Det gav tilhørerne et indgående indblik i, hvordan piloter håndterede vanskelige situationer.

Unionen deltog også via tre bestyrelsesmedlemmer. Dette initiativ er next level safety i DHPU, og DHPUs bestyrelse vil derfor understøtte klubber i hele unionen i at afholde lignende klubmøder med fokus på ulykker og sikkerhed. 

DHPU tilbyder herunder

1) En drejebog til afholdelse af sikkerhedsevent – inkl. et oplæg fra Airwave på, hvilken ramme det kan afholdes i vedr. spørgsmål

2) En mulighed for sparring med udviklingskonsulent/bestyrelse/sikkerhedschef

3) En mulighed for facilitering af eventet, hvis flere klubber ønsker at afholde sammen.

Drejebog (forslag)

1. Forberedelse

  • Evt. Samtale med udviklingskonsulent.

2. Invitation oplægsholdere

3. Invitation Deltagere/medlemmer

4. Indledende oplæg klub (formand/chefinstruktør/delegeret)

5. Oplægsholdere fortæller ud fra inspiration fra tilsendte spørgsmål

  • Beretning
  • spørgsmål fra rummet
  • opsummering/opfølgning 

6. Opsummering for aftenens indhold 

  • Hændelsesrapportering/regler
  • EHPU hændelsesrapportering

Vi håber, at flere klubber vil gøre sig brug af ovenstående tilbud. Spørgsmål og inspiration er i dokument herunder, udarbejdet af og venligst udlånt af Essie Saadi og Allan Skovlund, Airwave Paragliding Klub.