Tilmelding til bestyrelseskursus

Bestyrelsen i DHPU ønsker at sætte bestyrelsesarbejdet i fokus med et kursus i bestyrelsesarbejde. Kurset skal klæde bestyrelsen bedst muligt på til deres arbejde og skal derfor dels tage sit udgangspunkt i rammen for arbejdet. Både den juridiske almene ramme og den specifikke ramme som bestyrelsesmedlem i DHPU og dens klubber. Dels inspirerer bestyrelsen til arbejdet i bestyrelsen. Et foreløbigt program for dagen, frokostpause indlagt

Hvornår: Lørdag den 9. marts 2019 kl. 09.00 – 17.00
Hvor: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Pris: Gratis for bestyrelser af foreninger af DHPU
Deadline: 20. februar 2019 kl. 15.00

Program for dagen

Velkomst og formål med dagen v/formand eller anden fra bestyrelsen

Rammen om bestyrelsesarbejdet
Vi dykker ned i rammen for foreningersbestyrelsesarbejde, selskabsloven, anbefalingerne for god foreningsledelse, talerom bestyrelsesansvar, vedtægter, generalforsamlinger. Og de forskellige former for bestyrelser, der er. Vi kigger også konkret på DHPUs egne vedtægter og hvilkenrammen for arbejdet, de sætter.

Arbejdet i bestyrelsen
Vi bevæger os ind i selve bestyrelsen. Hvordan arbejder en bestyrelse strategisk, effektivt og værdiskabende. Hvordan bidrages der til forretnings- og foreningsudvikling? Hvilke opgaver af administrativ, juridiske og praktisk karakter? Og hvordan gør man det bedst? Hvordan fungerer bestyrelser som team under og mellem møder? Vi taler også arbejdsgrundlag, bestyrelsesevaluering, årshjul, vederlag mv.

Bestyrelsesledelse
Vi ser på formandens rolle og bestyrelsen som leder i forhold til organisationen, frivillige og medlemmerne. Og hvordan man skaber det mest gunstige samarbejde. Vi drøfter også konflikthåndtering og risikostyring som bestyrelsesdisciplin. Konkret ser vi også på bestyrelsens kompetencer og hvordan disse bedst sættes i spil og supplerer hinanden.

Bestyrelsen i omverden
Udover bestyrelsesarbejdet i selve bestyrelsen og internt i foreningen, så skal bestyrelsen også forholde sig til omverden. Hvordan er man ambassadør for sin organisation som bestyrelsesmedlem? Hvordan laver man politisk arbejde som forenings bestyrelse. Vi taler også krisehåndtering og kriseberedskab. Hvad gør man, hvis pressen ringer.

Hvordan komme vi videre fra i dag?

Tak for i dag.

Der er et begrænset antal pladser (10 stk.) Hvorfor tilmelding foregår efter først til mølle princippet. Tilmelding foregår via nedenstående formular.

Deltagere