Ændring i kravene til VFR-bevis

Nye Regler

Fra og med dags dato, er kravet til VFR bevis blevet ændret til, at man skal opfylde det krav, som står beskrevet i BL 9.5 stk. 8.2.1. Altså udelukkende have bestået prøven i Love og Bestemmelser (Luftfartsret).

Som info kan vi nævne, at vi i DHPU fra 2019, vil tilbyde undervisning og prøveaflæggelse i Luftfartsret.
Hvordan det kommer til at forløbe er stadig på tegnebrættet, men I vil blive holdt underrettet
Har man spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til vores uddannelseschef (Poul Henriksen)