Flyvesteder

  1. Hjem
  2. »
  3. Flyvesteder

Her finder du DHPU’s Flyvestedsoversigt samt vejledninger og FAQ.

Vejledningerne er til dig som bruger Flyvestedsoversigten første gang samt dig der fungerer som din klubs Flyvestedsopretter.

Flyvestedsoversigten (FSO)

Flyvestedsoversigten giver dig et samlet overblik over vores forskellige flyvesteder inklusiv information om parkering, aftale og begrænsninger. Det fremgår tydeligt hvilke FlyveSteder der er åbne (grønne), hvor der gælder særlige regler (gule) samt de steder der er lukket for takeoff (røde). Du har mulighed for at “Check” ind” på et FlyveSted og dermed synliggøre din flyvning for andre og ikke mindst for at indikere at stedet er benyttet som “idrætssted” for vores sportsgren under DIF.

Vejledninger til flyvestedsoversigten

Herunder finder du de vejledninger vi har oprettet for at du kan komme godt igang med brugen af Flyvestedsoversigten. 

Introduktion til Flyvestedsoversigten

Oprettelse af flyvesteder

FAQ om flyvestedsoversigten

Det er afhængigt af pågældende restriktioner for det enkelte flyvesteder. I nogle tilfælde er det kun bestemt klubber som må få flyve der og i andre tilfælde skal mands flyvning forhåndsgodkendes af grundejeren. Det du skal gøre, er tage kontakt til klubben som listet i flyvestedets kontaktinformation.

Nej, du må ikke flyve på et flyvested som er lukket.

Hvis du opdager forkert eller manglende information om et flyvested oprettet af en anden klub, skal du skrive til klubben som er “Kontaktklub” for flyvestedet (se under Info- Adresse/Kontakt) og oplyser hvilke informationer der er forkerte eller manglende og hvad den korrekt information bør være. 

Eller 

Du kan som flyvestedsopretter fra klub-A “overdrage” rettighederne til at redigere i et flyvested til klub-B ved under flyvestedets Info at ændre “Kontaktklub for flyvested” til klub B. Klub-B kan så ændre i flyvestedsoplysningerne og til sidst blot sætte “Kontaktklub for flyvested” tilbage til klub-A.

DHPU’s FlyveStedsOverSigt indeholder den korrekte informationer og er ajourført af DHPU og DHPU-klubber. Dermed skal du altid forholde dig til informationen på FlyveStedsOversigt.

Vi har en fælles forpligtelse til at bevare vores faciliteter. Hvis det er muligt, kan du tage kontakt til de gæstepiloter og orienterer dem om at flyvestedet er lukket, og henviser dem til DHPU’s hjemmeside hvor de kan læse information for ”visiting pilots” og kontakt DHPU.

Nej, du kan kun oprette flyvesteder for den klub du er tilknyttet gennem din profil.

Du klikker på dit brugernavn i venstre hjørne og under ”manage my account” kan du skift klub, bemærk du vil kun have adgang til rette flyvesteder oprette af den klub du vælge.

Problemet skyldes formodentlig at der (i forhold til DHPU’s PIA-løsning) ikke er overenstemmelse mellem dit FlyveSteds-brugernavn (piaxxxx) og den mailadresse du har angivet til din bruger på FlyveStedsOversigten. Hvis du retter din mailadresse for dit FlyveSteds-brugernavn så denne er korrekt i forhold til PIA-løsningen så burde problemet blive løst af sig selv. Alternativt så skriv til flyvesteder@dhpu.dk og forklar problemet…. husk at oplyse dit Flyvesteds-brugernavn i mailen.