Printvenlige dokumenter

Her kan du finde relevante og printvenlige dokumenter såsom godtgørelsesbilag, tandemerklæringer og progressionskort.

Progressionskort Paraglider:

Progressionskort ParaPro trin 1-2

Progressionskort ParaPro trin 3

Progressionskort ParaPro trin 4

Progressionskort ParaPro trin 5

Progressionskort hangglider:

Progressionskort SafePro trin 1

Progressionskort SafePro trin 2

Progressionskort SafePro trin 3

Progressionskort SafePro trin 4

Progressionskort SafePro trin 5

Diverse andre dokumenter:
Tandemerklæring
Godtgørelsesbilag
Indmeldelsesblanket
Standardkontrakt DHPU instruktør

Bestillingsblanket elevpakker

Elevjournalen:

Elevjournal

Optrækssystemer:

MKON-S-VEJL

MKON-S-SYN (005)

Lokaleflyvningstilladelse:

Lokalflyv-teori

Lokalflyv-svarark

Blanket for registrering af skoling og fornyelse af flyvebeviser:

Blanket-for-registrering-af-skoling

Persondataforordningen (GDPR):