Miljø

 1. Hjem
 2. »
 3. Om DHPU
 4. »
 5. Miljø

DHPUs miljøkodeks tager udgangspunkt i European Hang- and Paragliding Unions økologiske principper (EHPUs Ecological Principles).

Læs DHPU’s miljøkodeks her

DHPUs Miljøkodeks

DHPUs bestyrelse har i 2016 vedtaget følgende: 

DHPU ønsker at fremme hang- og paragliding som en udendørs idræt der genererer intens opmærksomhed på natur og miljø blandt piloter og interesserede. 

DHPU ønsker at hang- og paragliding aktiviteternes indvirkning på natur og miljøet baseres på samarbejde i stedet for konfrontation. Videnskabelige undersøgelser vil forme fundamentet for håndtering af konflikter om naturen og miljøet. Frivillige aftaler vedrørende flyvesteder foretrækkes i stedet for juridiske løsninger eller regulering. 

Ansvaret for indvirkning på natur og miljø starter hos den individuelle pilot, men omfatter også klubbernes ledelse, DHPU, arrangørerne af unionsbegivenheder, samt samarbejdspartnere. DHPU vil synliggøre og vejlede piloter og klubber om korrekt adfærd både på jorden og i luften, baseret på videnskabelige resultater og undersøgelse vedr. hang- og paragliding’s indvirkning på natur og miljø. 

En stor del af DHPUs flyvningsaktiviteter forgår på steder hvor andre aktiviteter og personer også er til stede, individuelle piloter har ansvaret for at overholde de lokale regler og udvise respekt for andre brugere af naturområderne. 

DHPU ønsker at arbejde hen imod reduktionen af støj og forurening forbundet med DHPU’s aktiviteter. 
DHPUs miljøpolitik implementeres i respekt for luftfartssikkerheden og den til enhver tid gældende lovgivning. 

Idræt for Klima under DIF

Idræt for Klima er en toårig aftale med om at være med i dette programmet, som udbydes af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er målrettet DIF’s 62 specialforbund. 8 ud af de 62 forbund er blevet en del af programmet i 2023, hvor DHPU er et af de 8 forbund.

Formålet med at deltage i programmet er at: Understøtte konkrete adfærdsændringer i forbund og foreninger som middel til reduktion af klima- og miljøaftrykket samt at fremme dagsordenen i hele samfundet. DIF og forbundene vil med dette program:

 1. Være mere relevante for samfundet og vise klimavenlig forpligtelse som DIF-idrættens fælles  stemme
 2. Udarbejde en fælles terminologi og værktøjer til foreningerne
 3. Understøtte at foreningsidrætten kan blive en ramme for lokalt klima- og miljøengagement


For at blive en del af programmet Idræt for Klima skal man på ansøgningstidspunktet leve op til tre obligatoriske krav:

 1. Forbundet skal udpege en person i bestyrelsen og en i administrationen, der er ansvarlig for forbundets arbejde med programmet, og som løbende sætte klimatemaer og bærekraftighed på dagsordenen i forbundet og kommunikere med DIF’s administration.
 2. Forbundet skal deltage ved relevante temaarrangementer arrangeret af DIF, herunder indgå i DIF’s dertil målrettede netværk, og bidrage til sparring med andre specialforbund
 3. Forbundet skal måle på udvalgte dele af sit klimaaftryk. Måling af forbundets klimaaftryk eller udvalgte initiativer har til formål at højne viden om mulighederne for at reducere sit klimaaftryk og initiativers effekt. Forbundet skal ikke måle klimaaftryk forinden ansøgning, ligesom måling af klimaaftryk kan ske på udvalgte kilder til klimaaftrykket. Det er derfor ikke et krav at lave fuldt klimaregnskab, men rettere at udbygge sin viden med henblik på at skabe incitamenter for handling. DIF stiller ikke krav til detaljeringsniveau, men vil løbende stille erfaringer og redskaber til rådighed for forbundene.

Derudover skal man udarbejde en strategi for området og vælge to-fire individuelle indsatser.

Læs her om DHPU’s indsatser: