Dansk Hanggliding og Paragliding Union bakker op om DIF og DGIs anbefalinger om, at alle indendørs- og udendørs aktiviteter indstilles i en periode på min. 2 uger. Til trods for, at største delen af vores aktiviteter foregår i det fri og med et begrænset antal deltagende opfordres alle piloter og foreninger til at udskyde samtlige […]

Read more

Som annonceret på repræsentantskabsmødet har bestyrelsen valgt at sætte en deadline på ansøgninger til fondspuljen. Dette for at sikre, at alle har mulighed for at søge ind i puljen og være med til at styrke sporten. Deadline er fredag den 3. april 2020, og ansøgninger kan uploades direkte på vores hjemmeside – klik her Vi […]

Read more

I fællesskab har vi i 2019 både implementeret en ny driftshåndbog, et nyt uddannelsessystem og opnået alle målsætninger i vores fællesstrategi – og det er noget vi kan være stolte af. Alle klubber har bidraget til processen og er dermed med til at forbedre sporten. Jeg håber at vi sammen kan holde momentum i 2020. […]

Read more

Mht. Funcup har vi ændret datoer for instruktøruddannelsen 2020 og instruktørfornyelseskursus (tidl. seminar) 2020: Instruktøruddannelse: 18-19 april 2020 Instruktørfornyelseskursus: 19 april 2020 Information om tilmelding, pris, sted og program findes her: https://dhpu.dk/invitation-og-tilmelding-til-instruktoeruddannelse-og-instruktoerfornyelseskursus-2020/

Read more

Husk at 2019 var det sidste år hvor DHPU-medlemmer får et fysiske flyvebevis (plastikkort) i posten. Trafik-, bygge- og boligstyrelsen har godkendt at DHPU fremover må udstede elektroniske flyvebeviser. Dit elektronisk bevis findes i din profil på PiA-systemet. Det vil stadigvæk være muligt at bestille de fysiske flyvebeviser fra DHPU’s sekretariatet til 150kr. DHPU anbefaler […]

Read more

Den 16. og 17. november afholdt DHPU klublederkongres og budgetmødet 2019, hvor hovedparten af DHPU’s klubber var repræsenteret. Her fik klubberne et indblik i DHPU’s nuværende arbejde og ressourcer. Klubberne fik lov til at give input til, hvordan DHPU kan arbejde anderledes i den kommende strategiperiode 2021-2024. Klubberne kom med mange gode forslag til, hvordan […]

Read more