Vejledning i behandling af DHPU specifikke persondata. Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Persondataforordningen omfatter behandlinger af personoplysninger, dvs. indsamling, opbevaring, anvendelse og videregivelse af oplysninger om en fysisk person, der kan bruges til at identificere den pågældende, f.eks. navn, adresse, telefonnr., konkurrencedeltagelse, rangliste point, skadessituation, osv. Persondata inkluderer af alle […]

Read more