Mht. Funcup har vi ændret datoer for instruktøruddannelsen 2020 og instruktørfornyelseskursus (tidl. seminar) 2020: Instruktøruddannelse: 18-19 april 2020 Instruktørfornyelseskursus: 19 april 2020 Information om tilmelding, pris, sted og program findes her: https://dhpu.dk/invitation-og-tilmelding-til-instruktoeruddannelse-og-instruktoerfornyelseskursus-2020/

Read more

Husk at 2019 var det sidste år hvor DHPU-medlemmer får et fysiske flyvebevis (plastikkort) i posten. Trafik-, bygge- og boligstyrelsen har godkendt at DHPU fremover må udstede elektroniske flyvebeviser. Dit elektronisk bevis findes i din profil på PiA-systemet. Det vil stadigvæk være muligt at bestille de fysiske flyvebeviser fra DHPU’s sekretariatet til 150kr. DHPU anbefaler […]

Read more

Den 16. og 17. november afholdt DHPU klublederkongres og budgetmødet 2019, hvor hovedparten af DHPU’s klubber var repræsenteret. Her fik klubberne et indblik i DHPU’s nuværende arbejde og ressourcer. Klubberne fik lov til at give input til, hvordan DHPU kan arbejde anderledes i den kommende strategiperiode 2021-2024. Klubberne kom med mange gode forslag til, hvordan […]

Read more

Husk at der afholdes budgetmøde søndag den 17. november kl. 10.00 – 13.00 og at alle forslag til budget fra klubber og udvalg skal være vores sekretariat i hænde senest den 18. oktober for at komme i betragtning. Det er vigtigt, at de som indsender forslag ind til budgettet har mulighed for at fremlægge sit […]

Read more

DHPU har indgået en ny aftale om vores ansvarsforsikring og instruktøransvarsforsikring. Pr. 1. januar 2020 forsikres alle vores piloter og instruktører igennem Topdanmark forsikring. DHPU har tegnet en 5-årig aftale som sikrer en meget konkurrencedygtig præmie og en god dækning. Mere information om vores nye forsikring vil blive at finde på vores hjemmeside under “Forsikringer” […]

Read more

Det er nu muligt at tilmelde sig Klubleder Kongressen den 16. november 2019 i Odense fra kl. 09.30 – 23.59. Klubberne vil i år få direkte indflydelse på DHPUs kommende strategiaftale med Danmarks Idræts Forbund og jeres deltagelse er derfor meget vigtigt. Der vil efter workshoppen være netværksmiddag hvor DHPU byder på en lækker middag […]

Read more