Airmanship og adfærd

 1. Hjem
 2. »
 3. Airmanship og adfærd

Her finder du viden om:

DHPU’s Airmanship-Kodeks

En hang- eller paraglider pilot:

 • Erhverver den viden, der er nødvendig for at gennemføre den planlagte flyvning
 • Flyver i forhold, som ikke overstiger sine færdigheder
 • Anvender de korrekte holdninger i forhold til omgivelser, forhold, regler og den planlagte flyvning
 • Anvender god dømmekraft i alle flyvningens faser
 • Sikrer at flyvning bør ske med så ringe ulempe for omgivelserne som muligt

Airmanship er således den konstante anvendelse af god bedømmelse og veludviklet viden, færdigheder og holdninger til at opfylde flyvningens mål.

Brug af GoPro / actionkameraer i forbindelse med flyvning i sommerhusområder

Der er mange piloter, som gerne vil optage deres flyvning med et actionkamera. På de fleste danske skrænter er det ikke et problem, men de steder hvor der findes sommerhuse, bør man tænke sig om. I Danmark er det ikke lovligt at filme eller tage billeder af folk uden deres samtykke i ikke frit tilgængeligt steder, fx i  en baghave til et sommerhus eller lignende steder.  

Hvad siger loven:    

Straffelovens § 264 a, Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Hvis du alligevel gerne vil optage din flyvning i et sommerhusområde, anbefaler DHPU at:

 • Du filmer flyvningen fra et offentligt opholdssted enten på skrænt eller på strand, og at du undgår at filme i retningen af sommerhuse. 

Eller

 • Du indhenter skriftlige tilladelse fra beboerne i sommerhusområdet, her kan du benytte samtykkeerklæring ,som findes på DHPUs hjemmeside. 

Udover det, anbefales det,  at du afmonteret dit actionkamera (også hvis den er slukket) og lader den blive i bilen, mens du flyve i sommerhusområder fx i Toftum eller ved nordkysten på Sjælland.

Forebyggelse af krænkelser i foreningslivet

Hvorfor sætter vi fokus på dette?

Det danske foreningsliv er unikt. Det er med til at skabe glæde for idræt og motion – og så er det med til at skabe oplevelser og fællesskaber mellem mennesker.

Dette fællesskab skal vi alle værne om, og vi har alle et ansvar for at skabe et godt foreningsliv.

Det danske foreningsliv består nemlig af mennesker i alle aldre, der dagligt går til træning og bruger sin tid i den lokale forening/klub Den daglige træning medfører relationer og aktivitet mellem voksne og børn, og det stiller krav til bestyrelsernes, instruktørernes og udøvernes rolle til hinanden, så alle trives i foreningslivet.

Derfor er det vigtigt at italesætte et emne som krænkelser, så vi alle er med til at forebygge dem. Ved at udarbejde et sæt leveregler skabes trygge rammer i foreningen, som er med til at forhindre misforståelser og beskyldninger om krænkelser.

Det er vigtigt at tale om krænkelser i foreningslivet, og I kan på de næ­ste sider finde inspiration til udformningen af jeres leveregler.

 

Leveregler

Forebyggelse af krænkelser er vores alles ansvar. Alle instruktører, ledere og udøvere har et ansvar og bestyrelserne har et særligt ansvar mht. at få sat emnet på dagsordenen. Det er en øvelse i sig selv at tale om emnet. En konstruktiv måde at gribe det an på er, at få talt om hvilke leveregler vi – i vores klub – har/vil have fx ud fra disse 3 hovedemner:

 • Kropskontakt – berøring ved øvelser, jubel og andre situationer
 • Samvær – omklædning, overnatning, arrangementer og privat hos instruktører/ledere
 • Kommunikation – mundtligt, telefon, sms og e-mails
 

Dækker jeres leveregler disse tre områder?

Med leveregler på disse tre områder gør I det tydeligt for alle, hvilke reg­ler der gælder, og man bliver opmærksom på egen og andres opførsel. Det er det bedste, vi kan gøre for at skabe den bedst mulige forebyggel­se, så ingen ender i en situation, hvor deres grænser overskrides – hvad enten der er tale om en udøver eller instruktør.

 

Eksempler på leveregler:

 • Instruktører og ledere accepterer den enkelte persons grænser for kropskontakt
 • Der skal altid være mindst to voksne instruktører/ledere med på klubbens ture med udøvere under 18 år
 • Instruktører/ledere sover ikke alene med udøvere under 18 år
 • Instruktører/ledere går ikke i bad sammen med udøvere under 18 år
 • Der skal altid være mindst to voksne instruktører/ledere til stede ved sociale arrangementer i private hjem hvor der er børn under 18 år tilstedet
 • Hvis instruktøreren tilbyder eneundervisning/individuelle samtaler, så sørg for at alle får tilbuddet, så intentioner ikke kan misforstås
 • Massage og behandling af skader bør ikke ske, mens instruktører/leder er alene med udøveren. Behandlingen skal aftales med forældre­ne, hvis udøveren er under 18 år
 • Forældre opfordres til at engagere sig i deres børns og unges idrætsliv. Det er ofte forældre, der mærker det først, hvis de mistrives
 • Enhver har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis der er mistanke om et overgreb eller en anden form for krænkelse
 • Husk at instruktører/ledere er forbilleder for udøverne, og at der er en magtrelation mellem underviser og udøver. Pas på at magtforhol­det ikke udnyttes
 • Mobiltelefoner eller anden form for kameraudstyr må ikke anven­des i omklædningsrum, sauna eller bad
 • Instruktører/ledere må kommunikere med udøvere over telefon, mail og sociale medier, så længe det drejer sig om træning, praktisk information og holdudtagelser
 • Alle instruktører/ledere giver samtykke til, at klubben indhentes op­lysninger fra Det Centrale Kriminalregister