Airmanship-kodeks 

Airmanship er den konstante anvendelse af god bedømmelse og veludviklet viden, færdigheder og holdninger til at opfylde flyvningens mål.

Det betyder, at en hang- eller paraglider pilot altid:

• Erhverver den viden, der er nødvendig for at gennemføre deres planlagte flyvning

• Flyver i forhold, som ikke overstiger deres færdigheder

• Anvender de korrekte holdninger i forhold til omgivelser, forhold, regler og den planlagte flyvning

• Anvender god dømmekraft i alle flyvningens faser

• Flyvning bør ske med så ringe ulempe for omgivelserne som muligt