Ansvarsforsikring

DHPU har indgået en ny aftale om vores ansvarsforsikring og instruktøransvarsforsikring. Pr. 1. januar 2020 forsikres alle vores piloter og instruktører igennem Topdanmark forsikring.

DHPU har tegnet en 5-årig aftale som sikrer en meget konkurrencedygtig præmie og en god dækning. Mere information om vores nye forsikring vil blive at finde på vores hjemmeside under “Forsikringer” snarest.

Den nye forsikring dækker hele verden ekskl. USA og Canada og har en samlet dækningssum på 75.000.000 dkr. og en dækningssum pr. skade på 11.500.000 dkr.

Med denne nye aftale sparer forbundet 85 % på vores udgifter til ansvarsforsikringer, hvilket giver mere flyvning for pengene!