DHPU’s FlyvestedsOversigt er live

DHPU kan endelig løfte sløret for den fælles FlyvestedsOversigt som du kan tilgå fra DHPUs hjemmeside www.dhpu.dk. Flyvestedsoversigten har til formål at guide alle piloter til vores flyvesteder i Danmark. Den fortæller bl.a. hvor du kan parkere, hvordan du kommer fra bilen til takeoff, hvor der er toiletter samt hvilke forhold/regler du som pilot skal være opmærksom på, så vi også i fremtiden kan benytte stedet. En særlig feature giver dig mulighed for at ”Checke ind” på flyvestedet så dine flyvevenner kan se at der er aktivitet på stedet og hvem som er tilstede.

Bemærk: du kan kun se alle flyvesteder når er oprettet se video

FlyvestedsLøsningen vil blive vedligeholdt og videreudviklet fra DHPU’s side mens indholdet, altså oprettelse af flyvestederne skal varetages af de enkelte klubber. Tanken er, at den enkelte klub udpeger en eller to personer som skal stå for oprettelsen af flyvestederne. Disse vil så i fremtiden ligeledes være flyvestedets primære kontakter skulle er opstå problemer på stedet. På nuværende tidspunkt det følgende klubber som har stillet med Flyvestedsoprettere:

  • Parafun – Thomas Knudsen
  • Valhalla 77 – Allan Mikkelsen
  • PG-Klubben – Johnni Dufour

Vi håber at andre klubber ligeledes ønsker at bidrage og skulle du selv ønske at operere som FlyvestedsOpretter så kontakt din klub som så overfor DHPU kan indstille dig til opgaven.

På DHPU’s hjemmeside under ”Flyvesteder” finder du guides til løsningen. Du finder videobeskrivelser til hvorledes løsningen anvendes af almindelige brugere og hvorledes flyvesteder oprettes af dem som har ansvar for dette. Se denne video for at komme i gang med brugen af løsningen.

Vi håber i vil tage godt imod denne version 1.0 af vores fælles FlyvestedsOversigt. Den har været længe undervejs og tilretninger kan meget vel komme på tale.

Stort tak til DIF som har været vores sponsor i denne sag.

DHPU

/Peter Starup