Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kursus for Bestyrelse v. ekstern underviser

9. marts 2019 kl. 9:00 - 17:00

Tentativ program. (TBC=To be confirmed)
Udvikling af bestyrelsesarbejdet i DHPU
Bestyrelsen i DHPU ønsker at sætte bestyrelsesarbejdet i fokus med et kursus ibestyrelsesarbejde. Kurset skal være med en fremmødedag. Kurset skal klædebestyrelsen bedst muligt på til deres arbejde og skal derfor dels tage sit udgangspunkt irammen for arbejdet. Både den juridiske almene ramme og den specifikke ramme sombestyrelsesmedlem i DHPU. Dels inspirerer bestyrelsen til arbejdet i bestyrelsen.Der foreslås følgende program for dagen eks fra 9 til 16.30 incl frokostpause:
Velkomst og formål med dagen v/formand eller anden fra bestyrelsen
Rammen om bestyrelsesarbejdet, Vi dykker ned i rammen for foreningersbestyrelsesarbejde, selskabsloven, anbefalingerne for god selskabsledelse, talerom bestyrelsesansvar, vedtægter, generalforsamlinger. Og de forskellige former forbestyrelser, der er. Vi kigger også konkret på DHPUs egne vedtægter og hvilkenrammen for arbejdet, de sætter.
Arbejdet i bestyrelsen. Vi bevæger os ind i selve bestyrelsen. Hvordan arbejderen bestyrelse strategisk, effektivt og værdiskabende. Hvordan bidrages der tilforretnings- og foreningsudvikling? Hvilke opgaver af administrativ, juridiske ogpraktisk karakter? Og hvordan gør man det bedst? Hvordan fungerer bestyrelsersom team under og mellem møder? Vi taler også arbejdsgrundlag,bestyrelsesevaluering, årshjul, vederlag mv.
• Bestyrelsesledelse. Vi ser på formandens rolle og bestyrelsen som leder i forholdtil organisationen, frivillige og medlemmerne. Og hvordan man skaber det mestgunstige samarbejde. Vi drøfter også konflikthåndtering og risikostyring sombestyrelsesdisciplin. Konkret ser vi også på bestyrelsens kompetencer og hvordandisse bedst sættes i spil og supplerer hinanden.
• Bestyrelsen i omverden. Udover bestyrelsesarbejdet i selve bestyrelsen og internti foreningen, så skal bestyrelsen også forholde sig til omverden. Hvordan er manambassadør for sin organisation som bestyrelsesmedlem? Hvordan laver manpolitisk arbejde som forenings bestyrelse. Vi taler også krisehåndtering ogkriseberedskab. Hvad gør man, hvis pressen ringer.
• Hvordan komme vi videre fra i dag?
• Tak for i dag.

Hvert af de fire temaer har som udgangspunkt 1, 5 time, men den nærmere vægtning afindholdet afklares, hvis der indgås aftale om kurset. De enkelte temaer vil være bygget op om oplæg, drøftelser og konkret sparring på det DHPUs bestyrelse er optaget af. Dagenafrundes med en opsamling og planlægning af hvilket indhold fra dagen, der skal prioriteres først.

DHPU står for lokale med projektor og flip-over samt forplejning.

This event has a video call.
Join: https://meet.google.com/ajp-nbev-wen
+1 414-909-6933 PIN: 639939097#

Detaljer

Dato:
9. marts 2019
Tidspunkt:
9:00 - 17:00

Sted

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndbyvester, Danmark