Flyvestedsoversigten

FlyveStedsOversigten giver dig et samlet overblik over vores forskellige flyvesteder inklusiv information om parkering, aftale og begrænsninger. Det fremgår tydeligt hvilke FlyveSteder der er åbne (grønne), hvor der gælder særlige regler (gule) samt de steder der er lukket for takeoff (røde). Du har mulighed for at “Check” ind” på et FlyveSted og dermed synliggøre din flyvning for andre og ikke mindst for at indikere at stedet er benyttet som “idrætssted” for vores sportsgren under DIF.