Forsikring

Den kollektive ansvarsforsikring

Alle medlemmer af Dansk Hanggliding og Paragliding Union er omfattede af den kollektive lovpligtige ansvarsforsikring. Forsikringen dækker alle aktiviteter som udførers af vores medlemmer i henhold bestemmelserne i vores Driftshåndbogen
Ansvarsforsikringen er personlig og dækker piloten. Dette gælder dog ikke skolingsudstyr, hvortil der gælder særlige regler.

Skoledrager og skærme

Da alle vores medlemmer er omfattede af den kollektive ansvarsforsikring, er det kun nødvendigt at have 1-2 skærme forsikrede. Grunden til at vi anbefaler at ansvarsforsikre elevskærme, er at kommende elever IKKE er omfattede af vores forsikring før de har betalt kontingent til DHPU.
Derfor er det vigtigt, at have 1-2 skoleskærme forsikrede, så den kommende elev er forsikret den første træningsdag jf. Driftshåndbogen
De skærme som klubben ønsker, at have forsikrede gennem DHPU, skal registeres hos DHPU.
Det for for indeværende muligt, at få maksimalt 2 skærme/drager forsikrede uden beregning.
Kontakt sekretariatet for yderligere information omkring forsikrng af elevskærme/drager.

Instruktøransvarsforsikring

DHPU har tegnet en instruktør ansvarsforsikring, som dækker alle krediterede isntruktører under DHPU.
Alle aktive instruktører skal være registrede hos vores sekretariat for at være dækkede af vores nye forsikring, og det er op til din chefinstruktør, at indberette hvem der er aktive instruktører i klubben.
Det er således ikke nok, at have erhvervet sig et instruktørbevis,  man skal også være aktiv for at få del i forsikringen.Instruktørlisten skal indberettes hvert år, og kan løbende opdatedes.
Kontakt vores sekretariat for yderligere information

Alle relevante dokumenter

Bemærk at der er en selvrisiko på 10% af skade dog højst 2500kr.

Idrættens forsikringer

Som DHPU medlem er du også dækket af DIF/DGIs Idrættens forsikringer. Læs mere her
Klubbens frivillige er medarbejder og dermed dækket af den lovpligtig arbejdsskaderforsikring. Hvis der sket en skade:

Forsikringskrav for IPPI-lande

Før du rejser til en IPPI land, bør du tjekke at du har den nødvendig forsikringer. Her kan du finde en liste af IPPI- lande samt deres forsikringskrav.