Grøn Idræt – En vision for fremtiden

  1. Hjem
  2. »
  3. Grøn idræt – en vision for fremtiden

Hos Dansk Hangglider og Paraglider Union er vi stolte over at være blevet certificeret som en del af grøn idræt. Dette skridt markerer en ny æra for vores union, hvor vi bevidst forbinder vores kærlighed til luftsport med en dyb forpligtelse til miljøet.

Grøn idræt for os betyder at integrere bæredygtighed i hvert aspekt af vores aktiviteter. Fra valget af miljøvenlige materialer i vores udstyr til fremme af bæredygtige rejsemåder for vores medlemmer, stræber vi efter at mindske vores miljøpåvirkning.

Vi anerkender, at vores handlinger både i luften og på jorden har en direkte indvirkning på den verden, vi lever i.

 

Certificering ikke blot et symbol

Denne certificering er ikke kun et symbol på vores engagement i miljøbeskyttelse, men også en invitation til vores medlemmer og samfundet om at deltage i denne rejse. Gennem uddannelse, opmærksomhed og aktiv deltagelse ønsker vi at inspirere en kultur af bæredygtighed inden for sporten.

Det er vores håb, at denne nye retning vil bidrage til en mere ansvarlig og miljøbevidst tilgang til hanggliding og paragliding, samtidig med at vi fortsat nyder friheden og spændingen ved disse sportsgrene. Velkommen til vores grønne rejse i Dansk Hangglider og Paraglider Union.

Grøn idræt under DIF

Grøn idræt er en toårig klima og bæredygtighedscertificering, der udbydes af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er målrettet DIF’s 62 specialforbund. 8 ud af de 62 forbund er blevet certificeret Grøn Idræt i 2023, hvor DHPU er et af de 8 forbund.

Formålet med certificeringen er at: Understøtte konkrete adfærdsændringer i forbund og foreninger som middel til reduktion af klima- og miljøaftrykket samt at fremme dagsordenen i hele samfundet. DIF og forbundene vil med certificeringen:

Være mere relevante for samfundet og vise grøn ansvarlighed som DIF-idrættens fælles, grønne stemme
Udarbejde en fælles terminologi og værktøjer til foreningerne
Understøtte at foreningsidrætten kan blive en ramme for lokalt klimaengagement

For at blive certificeret som Grøn idræt skal man på ansøgningstidspunktet leve op til tre obligatoriske krav:

Forbundet skal udpege en person i bestyrelsen og en i administrationen, der er ansvarlig for forbundets arbejde med klima og bæredygtighed som løbende sætte klima og bæredygtighed på dagsordenen i forbundet og kommunikere med DIF’s administration.
Forbundet skal deltage ved relevante temaarrangementer arrangeret af DIF, herunder indgå i DIF’s klima- og bære- dygtighedsnetværk, og bidrage til sparring med andre specialforbund.

Forbundet skal måle på udvalgte dele af sit klimaaftryk. Måling af forbundets klimaaftryk eller udvalgte initiativer har til formål at højne viden om mulighederne for at reducere sit klimaaftryk og initiativers effekt. Forbundet skal ikke måle klimaaftryk forinden ansøgning, ligesom måling af klimaaftryk kan ske på udvalgte kilder til klimaaftrykket. Det er derfor ikke et krav at lave fuldt klimaregnskab, men rettere at udbygge sin viden med henblik på at skabe incitamenter for handling. DIF stiller ikke krav til detaljeringsniveau, men vil løbende stille erfaringer og redskaber til rådighed for forbundene.

Derudover skal man udarbejde en klima- og bæredygtighedsstrategi og vælge to-fire individuelle indsatser.

Læs her om DHPU’s indsatser: