Klubberne tiltrækker nye medlemmer

Vores klubber har alene i 2018 tiltrukket mere end 50 nye medlemmer

I januar 2018 begyndte DHPU at arbejde udfra den nye strategi som står på tre ben

  • Rekruttering og fastholdelse
  • Klub og organisation
  • Faciliteter og natur

Det er en omfangsrig strategi med ambitiøse mål hvis overordnede målsætning er, at skabe rammer for vores piloter og klubber som gør det mere attraktiv at være frivillig og pilot i Danmark.

Allerede nu kan vi begynde at se klubbernes indsats bære frugt, og det betyder at klubberne allerede har fået 58 nye medlemmer i 2018 – og det er en markant fremgang, og det er faktisk 23 flere end vores strategiske målsætning for 2018. De første klubber har allerede haft besøg af vores udviklingskonsulent som i foråret lavede omfattende rapporter om klubbernes nuværende status baseret på de data klubberne har indberettet, og enkelte er allerede igang med et klubudviklingsforløb som har fokus på de kerne områder hvor klubben har udfordringer i.

Der skal lyde stor ros fra forbundet til de klubber som gør en forskel for os alle.

Tabel 1 – medlemsfremgang pr. klub.
PG-Nord: 7 nye medlemmer
Airwave: 20 nye medlemmer
PG-Klubben: 5 nye medlemmer
PG-Fyn: 4 nye medlemmer
Vingesus: 3 nye medlemmer
Valhalla 77: 3 nye medlemmer
Parafun: 5 nye medlemmer
MDK: 7 nye medlemmer
XC-Sjælland: 2 nye medlemmer
Albatros HG: 1 nyt medlem
Albatrosserne PG: 1 nyt medlem

*De klubber som ikke er nævnt på ovenstående liste har indtil nu ikke haft medlemsfremgang i 2018.