Miljø

DHPUs Miljøkodeks 

DHPUs miljøkodeks tager udgangspunkt i European Hang- and Paragliding Unions økologiske principper (EHPUs Ecological Principles). DHPUs bestyrelse har i 2016 vedtaget følgende: 

DHPU ønsker at fremme hang- og paragliding som en udendørs idræt der genererer intens opmærksomhed på natur og miljø blandt piloter og interesserede. 

DHPU ønsker at hang- og paragliding aktiviteternes indvirkning på natur og miljøet baseres på samarbejde i stedet for konfrontation. Videnskabelige undersøgelser vil forme fundamentet for håndtering af konflikter om naturen og miljøet. Frivillige aftaler vedrørende flyvesteder foretrækkes i stedet for juridiske løsninger eller regulering. 

Ansvaret for indvirkning på natur og miljø starter hos den individuelle pilot, men omfatter også klubbernes ledelse, DHPU, arrangørerne af unionsbegivenheder, samt samarbejdspartnere. DHPU vil synliggøre og vejlede piloter og klubber om korrekt adfærd både på jorden og i luften, baseret på videnskabelige resultater og undersøgelse vedr. hang- og paragliding’s indvirkning på natur og miljø. 

En stor del af DHPUs flyvningsaktiviteter forgår på steder hvor andre aktiviteter og personer også er til stede, individuelle piloter har ansvaret for at overholde de lokale regler og udvise respekt for andre brugere af naturområderne. 

DHPU ønsker at arbejde hen imod reduktionen af støj og forurening forbundet med DHPU’s aktiviteter. 
DHPUs miljøpolitik implementeres i respekt for luftfartssikkerheden og den til enhver tid gældende lovgivning. 

Grønt Forbund under DIF

Som et Grønt Forbund under DIF har DHPU erkendt sit samfundsmæssige ansvar og arbejder proaktivt i mødet med naboer, myndigheder og andre organisationer. Her har DHPU indgået samarbejde med forskellige kommuner for at fremme opmærksomheden på flyvning i relation til naturen og miljøet.

Derudover er DHPU også med i Natur og Miljø Forum i DIF som samles ca. hver 2. måned, hvor nye tiltag og problemstillinger tages op blandt medlemmerne. Medlemmer af Natur og Miljø Forum er alle Grønt Forbund med DIF’s miljøkonsulent som hovedansvarlig. I dag er der 14 specialforbund der er godkendt som Grønt Forbund herunder blandt andet Dansk Faldskærms Union. 

Kravene til Grønt Forbund er

Forbundet har udarbejdet eget miljøkodeks 
Forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt 
Forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver 
Forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet 
Forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet 
Forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet 
Forbundet skal vælge yderligere et indsatsområde med udgangspunkt i forbundets egen situation