Ny persondataforordning

Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018 og det påvirker alle DHPU’s klubber

Den ny persondataforordning er på vej og det påvirker jeres klub. DHPU vil så vidt muligt varetage den tungeste del af dataadministrationen igennem PiA, men klubberne slipper ikke. Her er vejledninger fra DIFs hjemmeside – det anbefales at alle klubber sætter sig ind i materialet-

Fra DIFs Hjemmeside (www.dif.dk):
Også idrætsforeninger er omfattet af reglerne for hvordan man skal håndtere persondata.
DIF og DGI har sammen udarbejdet en vejledning om konsekvenserne for foreningerne af persondataforordningen. Forordningen får virkning fra 25. maj 2018. Forordningen ændrer ikke grundlæggende på, hvilke persondata I som forening kan behandle, men forordningen stiller større krav til dokumentationen for, at I behandler personoplysningerne korrekt og sikkert. Vejledningen kan hjælpe jer til at blive klar til 25. maj.
Hent pjecen Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger.
OBS! Der er en opdatering af vejledningen på vej. Fortegnelsen skal også beskrive behandlingen af de almindelige medlemsoplysning, har Datatilsynet besluttet. Ny udgave af vejledningen og af bilaget om fortegnelser bliver uploadet snarest.
Bilagene, der er omtalt i vejledningen kan hentes her:
Bilag 1: Privatlivspolitik for idrætsforeninger
Bilag 2: Skabelon til brug for opfyldelse af fortegnelsespligten
Bilag 3: Eksempel på databehandleraftale