Med virkning fra den 6. januar 2021 har myndighederne indført skærpede nationale restriktioner, som bl.a. medfører et forsamlingsforbud på fem personer. 

Et nyt år er skudt i gang, og desværre har COVID-19 fortsat så godt tag i hele landet, at myndighederne nu indfører skærpede restriktioner, der også påvirker idrætsforeningerne. Restriktionerne skyldes også, at den meget smitsomme britiske corona-variant spreder sig.

Restriktionerne betyder:

  • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til max 5 personer
  • Der er ikke længere undtagelser for forsamlingsforbuddet. Det betyder bl.a. at det ikke længere vil være muligt i professionel idræt at have siddende publikum op til 500 personer hverken indendørs eller udendørs. Der er heller ikke en undtagelse i forhold til generalforsamlinger.
  • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner

De nye restriktioner træder i kraft den 6. januar 2021 og gælder frem til foreløbig den 17. januar 2021, men forventningen er, at de kan blive yderligere forlænget.

Udendørs idræt er- som udgangspunkt – fortsat muligt
Det faktum, at myndighederne nu har vurderet, at Danmark befinder sig på det højeste risiko-niveau (5) under hele pandemien, gør det nødvendigt for os alle at overveje vores aktivitetsniveau og kontaktflader. 

Som udgangspunkt er det fortsat muligt at mødes og træne udendørs i grupper på max 5 personer inkl. træner. Det er dog med forbehold for evt. kontrameldinger fra Kulturministeriet i de kommende dage, da har varslet nye restriktioner snarest. 

Vi opfordrer alle foreninger til at fortsætte den ansvarlige tilgang, der har kendetegnet foreningsidrætten hidtil, så vi bidrager til at bremse smitten.  

Brug for optimisme – vi skal forberede foreningernes comeback
Vi håber, at de nye tiltag hurtigt får den ønskede effekt, så restriktionerne kan lempes, og danskerne igen kan mødes med hele holdet i idrætsforeningen.

I mellemtiden sender vi masser af gode tanker til alle frivillige, som igennem ti måneder har lukket op og lukket ned.  

Hent inspiration til, hvordan jeres klubber og foreninger udnytter den ufrivillige ventetid bedst muligt her