Nyhedsbrev den 27. maj 2022

Kære alle. Her lidt samlede nyheder:

Ny bestyrelse

DHPU fik på repræsentantskabsmødet den 27. marts ny bestyrelse bestående af Sanne Røhe, Peter Starup, Jesper Eybye, Jens Voetmann og Peter Geertsen. Jesper Eybye har siden hen valgt at trække sig grundet meget arbejde og manglende tid til bestyrelsesarbejdet. Jesper har været i bestyrelsen siden 2020 og været en stor drivkraft i DHPU og meget vellidt af hele bestyrelsen. Martin Krogager fra PG-Fyn er efterfølgende tiltrådt som bestyrelsesmedlem og vi ser frem til et godt samarbejde.

Skud på Heatherhill

Den 4. april 2022 blev der afsagt dom på 30 dages fængsel, mod en mand i Vejby. Manden blev tiltalt for trusler efter straffelovens § 266, efter at have sigtet tre gange med et luftgevær og skudt efter en dansk paragliderpilot ved Heatherhill. Bestyrelsen tager det meget alvorligt og arbejder pt på at få arrangeret et fysisk møde med Nordsjællands Politi, Trafikstyrelsen og Grundejerforeningen, for at sikre sig, at alle instanser kender vores rettigheder og flyvesteder, så der ikke hersker tvivl om hvor vi må flyve. Samtidig vil vi selvfølgelig også sikre os, at de ved, at vi altid tager størst muligt hensyn til både mennesker og dyr. Piloter vil også blive inviteret med til mødet.

Tre vejledningsvideoer

Johnni Dufour fra PG-Klubben har lavet tre vejledningsvideoer til elever til når de skal til prøve. I videoerne viser Johnni hvordan man som elev opretter sig som bruger på DIF og giver en gennemgang af DIF’s prøveplatform, samt hvordan eleven kontrollerer om prøven er korrekt tildelt. Videoerne ligger på DHPU’s YouTube kanal og kan findes via linket: https://www.youtube.com/channel/UCyyUPxwpwC7Urb61rYFb9EQ

Stor tak til Johnni for hjælpen. Vi håber I vil få glæde af videoerne ude i klubberne.

Velkommen til Rune

Jeg går på barsel den 16. juni og Rune bliver min barselsvikar indtil maj 2023. Rune kan kontaktes på mail: rka@dhpu.dk. Tag rigtig godt imod ham.

De bedste hilsner,

Camilla