Stigning i antallet af “near misses”

I forbindelse med, at Trafik,-Bygge,- og boligstyrelsen har konstateret en stigning i near miss rapporter fra bl.a. HEMS helikopter tjenesten i Danmark, med luftfartøjer, der ikke benytter transponder, vil DHPU gerne præcisere luftfartsreglerne på området.

Lufttrafikreglerne reguleres af SERA – Standardized European Rules of the Air. Nedenstående link giver adgang til en dansk version med seneste tilføjelser.

Standardized Rules of the Air