DHPU Fondspulje

  1. Hjem
  2. »
  3. DHPU Fondspulje

Der kan søges tilskud fra puljen hele året, og ansøgning behandles ved førstkommende bestyrelsesmøde. Hver klub kan højst søge til et projekt pr. kalenderår.

Fonden støtter med sine uddelinger projekter, der af bestyrelsen i DHPU vurderes at være i overensstemmelse med DHPU’s strategi og/eller til fremme af sporten.

Tildelingsnøgle

Maximum beløb der kan tildeles et projekt er i alt kr. 20.000,-

Klubber med max 30 medlemmer kan tildeles max 30% af projektets samlede værdi.

Klubber med over 30 medlemmer kan tildeles max 20% af projektets samlede værdi.

Overstiger de totale tildelinger puljens maximumbeløb, reduceres tildelingerne forholdsmæssigt.

Det enkelte projekt kan kun opnå fondstilskud én gang og kan ikke danne grundlag for eller indgå i andre projekter.

Læs her om betingelser og rammer for DHPU Fondspulje:

Ansøgning

Til ansøgning om tildeling af midler benyttes særskilt skema. Dette skal være nøjagtigt udfyldt i alle felter for, at ansøgningen kan komme i betragtning til behandling. Det er muligt at vedhæfte bilag til ansøgningen. Se ansøgningsskema: 

Ansøgninger til fondspuljen uploades nedenfor

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.