Støttepulje til særlige initiativer

I kan søge midler til gode projekter!

Puljen støtter initiativer hos DHPU’sklubber, som af DHPU’sbestyrelse vurderes at fremme sporten.

Følgende gør sig gældende for at få del i puljen:

1) Puljen støtter med et beløb på maksimalt 50.000 kroner pr. klub pr. kalenderår.

2) Støtten kan aldrig overstige den samlede støtte, som ansøgerne modtager fra andre anerkendte fonde til samme formål.

3) DHPU’sbestyrelse skal godkende ansøgningen og give forhåndstilsagn og reservere et beløb ved godkendelse af ansøgning. Således kan ansøgerne søge videre med garanti om støtte.

 

Ansøgninger til fondspuljen sendes til vores sekretariat og ansøgninger bliver behandlet løbende af bestyrelsen. Du kan se i kalenderen hvornår bestyrelsen afholder det næste bestyrelsesmøde.