DHPU Fondspulje

** ÅBNING FOR FONDSPULJENANSØGNINGER 2023 er 15. NOVEMBER 2022 til 15. JANUAR 2023 **

I kan søge midler til gode projekter!

Puljen støtter initiativer hos DHPU’s klubber, som af DHPU’s bestyrelse vurderes at fremme sporten og styrke den fælles strategi.

Følgende gør sig gældende for at få del i puljen:

1) Puljen støtter med et beløb på maksimalt 50.000 kroner pr. klub pr. kalenderår.

2) Støtten kan aldrig overstige den samlede støtte, som ansøgerne modtager fra andre anerkendte fonde til samme formål.

3) DHPU’s bestyrelse skal godkende ansøgningen og give forhåndstilsagn og reservere et beløb ved godkendelse af ansøgning. Således kan ansøgerne søge videre med garanti om støtte

Ansøgningerne skal som minimum indeholde en beskrivelse af

Hvad der søges midler til
Hvordan det fremmer vores sport og styrker vores strategi
Hvilket beløb der søges forhåndstilsagn om.

Bestyrelsen vil efter deadline vurdere samtlige projekter individuelt, og de projekter som måtte synes at styrke DHPUs politiske program og gavne sporten som en helhed vil komme i betragtning til at modtage en forhåndsgodkendelse. Skulle der være ansøgt om flere midler en puljen indeholder, vil de forhåndgodkendte beløb blive reduceret forholdsmæssigt. Man kan derfor ikke være sikker på, at det ansøgte beløb kan imødekommes, idet det afhænger af antallet af ansøgere.

Ansøgninger til fondspuljen uploades nedenfor

Click or drag a file to this area to upload.