DHPU Fondspulje

// Fondspuljen er nu åben for ansøgninger og deadline for indsendelse er den 25. januar 2024 //

Fonden støtter med sine uddelinger projekter, der af bestyrelsen i DHPU vurderes at være i overensstemmelse med DHPU’s strategi og/eller til fremme af sporten.

Der kan søges tilskud fra puljen 2 gange om året. Hver klub kan højest søge til et projekt pr. kalenderår.

Frist for indsendelse af ansøgninger til runde 1 er 1. januar (NB: 25. januar for 2024)

Frist for indsendelse af ansøgninger til runde 2 er 1. juli

Tildelingsnøgle

Maximum beløb der kan tildeles et projekt er i alt kr. 20.000,-

Klubber med max 30 medlemmer kan tildeles max 30% af projektets samlede værdi.

Klubber med over 30 medlemmer kan tildeles max 20% af projektets samlede værdi.

Overstiger de totale tildelinger puljens maximumbeløb, reduceres tildelingerne forholdsmæssigt.

Det enkelte projekt kan kun opnå fondstilskud én gang og kan ikke danne grundlag for eller indgå i andre projekter.

Læs her om betingelser og rammer for DHPU Fondspulje:

https://dhpu.dk/wp-content/uploads/2023/11/DHPU-Fonds-fundats-PDF.pdf

Ansøgning

Til ansøgning om tildeling af midler benyttes særskilt skema. Dette skal være nøjagtigt udfyldt i alle felter for, at ansøgningen kan komme i betragtning til behandling. Det er muligt at vedhæfte bilag til ansøgningen. Se ansøgningsskema:  https://dhpu.dk/wp-content/uploads/2023/11/Ansoegningsskema-DHPU-fondspulje.docx

Ansøgninger til fondspuljen uploades nedenfor

Click or drag a file to this area to upload.