Udkast til ny Safepro Para og Delta sendt til høring

Frem til den 20. juni 2018  er det muligt, for klubberne at indgive høringssvar til den nye version af SAFEPRO Para og Delta som vil erstatte PARAPRO og SAFEPRO i DHPUs nye udgave af Driftshåndbogen som ligeledes kommer til høring snart.

Udkastet er sendt ud til alle chefinstruktører i DHPUs klubber. Skulle du som chefinstruktør ikke have modtaget høringsbrevet, kan du kontakte udviklingskonsulenten.