Frem til den 20. juni 2018  er det muligt, for klubberne at indgive høringssvar til den nye version af SAFEPRO Para og Delta som vil erstatte PARAPRO og SAFEPRO i DHPUs nye udgave af Driftshåndbogen som ligeledes kommer til høring snart.

Udkastet er sendt ud til alle chefinstruktører i DHPUs klubber. Skulle du som chefinstruktør ikke have modtaget høringsbrevet, kan du kontakte udviklingskonsulenten.