VFR-Prøve

DHPU har af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået bevilliget en forsøgsordning til aflæggelse af prøve til VFR bevis, startende fra d. 1. marts 2019 og året ud. Herefter forventes det, at ordningen bliver permanent.

Dette betyder at der vil være mulighed for at komme op til en VFR prøve jf. BL 9-5 stk. 8.2.1. Prøven kan tages to steder i landet, nærmere bestemt på Struer Gymnasium og Idrættens Hus i Brøndby (egen computer medbringes).

Der er udarbejdet en uddannelsesplan, inkluderende en fagplan for faget ”Love og Bestemmelser”. I fagplanen kan man se hvilke emner der bliver lagt vægt på, og hvor man kan finde materiale vedr. emnerne.

Der er også udarbejdet regelsættet for prøveaflæggelsen, venligst læs den inden man møder op, så i kender til reglerne på forhånd.

Der er desuden udarbejdet et VFR kompendie, som ekstra undervisningsmateriale. De tre dokumenter kan downloades via de nedenfor links.

NB: DHPU udfører ikke teoriundervisning til VFR bevis. Ønskes der teoriundervisning koordineres det med egen instruktør hjemme i klubben.

VIGTIGT: Computers/tablets som benyttes til prøven, skal bruge den seneste versioner af både computerens styrsystem (F.eks. windows, iOS, mm.) og browseren (f.eks, Chrome, Safari, mm.)

Datoen for næste VFR-prøve er tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 17.00.

The next VFR-exam will be held on Tuesday the 26 of October 2021 5 PM.

1Klub og kontakt information
2Sted og bekræftelse
Vælg venligst din klub her
Skriv venligst både for-, mellem,- og efternavn