Vores organisation

Vores organisation

Som udgangspunkt – og særligt ved førstegangshenvendelse – bør al kontakt ske til Sekretariatet.

Formand:
Michael Emmervadt Bach-Olesen

Bestyrelse: (Send en samlet mail til formanden + hele bestyrelsen)
Steen Poulsen

Bestyrelsessuppleanter:
Opdateres snarest

Flyvechef:
Rufus Tollesen

Auditør (øst):
Peter Steffensen

Auditør (vest): 
Jen Winther Hansen

Uddannelseschef:
Poul Henrik Henriksen

Sikkerhedschef:
Sikkerhedsudvalg:
Jens Voetmann

Materielchef:
Tim Møller

Udviklings- og uddannelsesleder:
Christopher Furlan, tlf.: 3043-9555

CIVL-delegeret:
Niels Jørgen Askirk

Intern revisor:
Peter Haakon Boa

Amatør- & ordensudvalg:
Jens Lind-Winther (formand)

Amatør- & ordensudvalg – suppleanter:
Opdateres snarest

IT-ansvarlige:
Hjemmeside, teknik og funktioner: Peter Starup
PilotAdministraion (PiA): Support ydes som udgangspunkt af sekretariatet.