Vores organisation

Vores organisation

Som udgangspunkt – og særligt ved førstegangshenvendelse – bør al kontakt ske til Sekretariatet.

Formand:
Sanne Røhe

Bestyrelse: (Send en samlet mail til formanden + hele bestyrelsen)
Bestyrelsessuppleanter:
Stephan Fly Martin Krogager

Flyvechef:
Rufus Tollesen

Auditør (øst):
Peter Steffensen

Auditør (vest): 
Jan Nielsen

Uddannelseschef:
Poul Henrik Henriksen

Sikkerhedschef:
Sikkerhedsudvalg:
Materielchef:
Tim Møller

Udviklings- og uddannelsesleder:

CIVL-delegeret:
Niels Jørgen Askirk

Intern revisor:
Christian Drud Larsen

Amatør- & ordensudvalg:
Johnni G. Dufour (formand) Amatør- & ordensudvalg – suppleanter:
Johnny Lynge Hansen

IT-ansvarlige:
Hjemmeside, teknik og funktioner: Peter Starup
PilotAdministraion (PiA): Support ydes som udgangspunkt af sekretariatet.