Vores organisation

Vores organisation

Som udgangspunkt – og særligt ved førstegangshenvendelse – bør al kontakt ske til Sekretariatet.

Formand:
Sanne Røhe

om

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Sanne-billede.jpg

Bestyrelse: (Send en samlet mail til formanden + hele bestyrelsen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsessuppleanter:
Tim Møller

Flyvechef:

Rufus Tollesen

Auditør (øst):

Peter Steffensen

Auditør (vest): 

Uddannelseschef:

Poul Henrik Henriksen

Sikkerhedschef:

Jens Voetmann

Materielchef:

Klaus Pedersen

Luftrumschef:

Klaus Pedersen

Sikkerhedsudvalg:

Dennis Wolthers

Udviklings- og uddannelsesleder:

CIVL-delegeret:

Niels Jørgen Askirk

Poul Dige

Intern revisor:

Christian Drud Larsen

Amatør- & ordensudvalg:

Samlet mail til udvalget

Johnni G. Dufour (formand)

Henrik Hunddal

Morten Dahlin    

Amatør- & ordensudvalg – suppleanter:

Johnny Lynge Hansen    

Udviklingskonsulent:

Camilla Øst Cloos: cac@dhpu.dk

IT-ansvarlige:

Hjemmeside, Flyvestedsoversigt, teknik og funktioner: Peter Starup

PilotAdministraion (PiA): Support ydes som udgangspunkt af sekretariatet