Vores organisation

Vores organisation

Som udgangspunkt – og særligt ved førstegangshenvendelse – bør al kontakt ske til Sekretariatet.

Formand:
Michael Olesen

Bestyrelse: (Send en samlet mail til formanden + hele bestyrelsen)
Roland Carlfeld

Bestyrelsessuppleanter:
Anja E. Svenstrup

Tim Møller 

Flyvechef:

Rufus Tollesen

Uddannelseschef:
Poul Henrik Henriksen

Sikkerhedschef:
Sikkerhedsudvalg:

Materielchef:
Tim Møller

Udviklingskonsulent:
Christopher Furlan, tlf.: 3043-9555
CIVL-delegeret:
Niels Jørgen Askirk
Intern revisor:
Niels Jørgen Askirk

Amatør- & ordensudvalg:

Amatør- & ordensudvalg – suppleanter:
Anja E. Svenstrup
Arne Staun

Auditørudvalg (øst): 

Auditørudvalg (vest): 
Jan Erik Nielsen
IT-ansvarlige:
Hjemmeside, teknik og funktioner: Peter Starup
PilotAdministraion (PiA): Support ydes som udgangspunkt af sekretariatet.