COVID-19: Opdateret retningslinjer for DHPU’s klubber og medlemmer

Dansk Hanggliding og Paragliding Union bakker op om DIF og DGIs anbefalinger som kan læses her.

Myndighedernes generelle anbefalinger:

 • At man ikke samles mere end 10 pers.
 • At man skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme hvis man føler sig syg eller sløj. Også ved milde symptomer

Vores anbefalinger:

 • Udendørsaktiviteten foregår i mindre grupper og fortrinsvis parvis eller enkeltvis.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. 
 • Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. 
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder holdes lukkede – dvs. man møder op omklædt. 
 • Medlemmer af forening/klub tager hjem efter endt udendørsaktivitet. 
 • Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage. 
 • Udstyr må ikke anvendes af mere end én bruger (Radio, hjelme, seletøj osv.) Brug kun din eget udstyr og lån det ikke ud!
 • Hold ekstra god hygiejne, der skal være mulighed for at vaske hænder med sæbe eller håndsprit.

Indendørs aktiviteter:

Indendørs idrætsfaciliteter lukkes frem til foreløbig 10. maj 2020, herunder klubhuse, hangar og lignende.  

Udendørs aktiviteter:

Det er vores anbefaling, at alle foreninger under DHPU som ønsker, at igangsætte den udendørs foreningsaktivitet bør udarbejde en plan for, hvorledes man kan igangsætte denne under forudsætning af ovenstående anbefalinger. DHPU stiller sig til rådighed i forbindelse med gode råd og vejledning, men kan ikke udarbejde en specifik plan for hver forening 

Overblik over DHPU’s anbefalinger: 

AktivitetAnbefaling
SkolingJa, men teoriundervisning skal foregå online og praktisk træning skal være med 1 instruktør og maksimalt 2 elever. Træningen skal foregå med eget udstyr og med god afstand til hinanden. Med eget udstyr menes, at man ikke skal dele udstyr med andre
TandemNej
OptrækJa, men foreningen skal udarbejde en plan for hvordan aktiviteten kan gennemføres inden for rammerne af de generelle anbefalinger og dermed undgå smittekæder. (Maksimalt 3 personer på optrækspladsen (Spil eller bilfører, starthjælper samt pilot)
Klubflyvning/aktiviterJa, men foreningen skal udarbejde en plan for hvordan aktiviteten kan gennemføres inden for rammerne af de generelle anbefalinger og dermed undgå smittekæder.
Intro-dageNej
Indendørsaktiviteter inkl. brug af klubhuserNej, indendørs foreningsaktivitet anbefales ikke.
KonkurrencerNej
Selvstændigflyvning (trin 4+ piloter)Ja, men overens med myndighedernes forsamlingsregler 
Øvelsesflyvning for eksisterende elever (uden instruktør til tilstedet)Ja, men overens med DHPU’s driftshåndbog afsnit 227 (side 22) og myndighedernes forsamlingsregler