Nyhedsbrev – fondspuljeansøgning

Kære alle

Blot en venlig reminder om at fondspuljen nu er åben for ansøgninger og deadline er den 12. marts 2022.

For at ansøge skal I gå ind via. hjemmesiden – for klubber – DHPU fondspulje, hvorfra I kan uploade og indsende ansøgning. I kan også blot klikke på linket: https://dhpu.dk/stoettepulje-til-saerlige-initiativer/

De bedste hilsner,

Camilla