Informationsmøde på Sjælland den 2. marts i Brøndby

DHPU inviterer hermed alle sjællandske medlemmer til et informationsmøde om den nye driftshåndbog og det nye SafePro uddannelsesprogram (jyske medlemmer som denne dag deltager i repræsentantskabsmødet er selvfølgelig også velkommen). Hvis du er instruktør eller bestyrelsesmedlem, vil deltagelse være en fordel i forhold til klubbens opgaver. Se hele invitationen her