Nyhedsbrev April 2023

Unionen har afholdt årets repræsentantskabsmøde 26. marts. Referat lægges på hjemmesiden, så snart det er færdigt signeret. Der blev fundet gode folk til nye poster, i bestyrelsen såvel som på vores chefposter og andre tillidsposter. Det er dejligt, at folk stiller op og vil gøre en forskel for os alle! Bestyrelsen består nu af Peter Geertsen, Martin Krogager, Malene Hjorth Fredensborg, Christoffer Rasmussen samt undertegnede. Bestyrelsen har konstitueret sig, og her finder du link til dokument med ansvarsområder og kontaktperson til hver klub. 

Vi siger dermed farvel til Jens Voetmann og Peter Starup – de har begge gjort et kæmpe stykke arbejde for vores unionsbestyrelse, og stor tak for det! 

Vi byder desuden velkommen til tre nye chefer: Lars Funder er ny materielchef og har afløst Tim Møller, som vi takker for det store arbejde gennem årene. Det blev vedtaget at oprette en ny chefpost, Luftrumschef, som Klaus Pedersen har sagt ja til at bestride. Sikkerhedschef blev Jens Voetmann, som har god erfaring netop på sikkerhedsområdet. Vi siger derfor samtidigt tak og farvel til Gustav Scheel-Bech på denne post. Rufus Tollesen fortsætter som flyvechef, og Poul Henriksen fortsætter som uddannelseschef – kæmpe stor tak til dem for at hænge i med det gode arbejde! 

Påsken har budt på fint vejr i Danmark til flyvning, men jeg vil også nævne FunCup i Bassano. Her var en del rookies inklusive mig under erfarne vinger med til at opleve FunCup-stemningen og de udfordringer, som forårstermik kan give. Fællesskabet på tværs af mange af landets klubber har været fantastisk, og de garvede har givet os nye et dragende nyt perspektiv på PG-flyvning med de fælles oplevelser omkring at flyve XC i flok og komme ud på en navigationsopgaver.  Læring og vejret har været i top, og skønne nye venskaber er opstået.  

Camilla, vores udviklingskonsulent, kommer tilbage fra barsel 1. maj, og efter en intensiv gennemgang og overdragelse af strategiopgaver og status, så forventer jeg, at hun hurtigt ”flyver” sig varm i stolen. Fra 1. maj kan I derfor henvende jer til hende, såfremt I har brug for assistance til jeres klubarbejde. Facebook/Instagram-kampagne har vi haft en sød frivillig fra Airwave til at stå for, og jeg håber, at det giver pote i form af interesse og gode nye medlemmer.

Vores Flyvestedsoversigt-projekt er nu på vej mod at blive færdiggjort, og mange klubber har budt ind på opgaven at forbedre den med beskrivelse af flyvestederne. Peter Starup har tilbudt ikke blot at være tovholder på afslutning af projektet men også stå for fremtidigt at være kontaktperson og vedligeholde flyvestedsoversigten. Tusind tak til Peter for det! 

Det nye administrationssystem er nu oppe at køre, og det opfylder de krav og betingelser, som vor sport kræver. Der har været og er stadig udfordringer med medlemslister fra det gamle Pia system, og vi opfordrer derfor alle til at melde tilbage til deres klubleder/chefinstruktør eller sekretariatet, hvis man ikke ønsker at opretholde sin flyvelicens. Der er nedsat en projektgruppe omkring videreudvikling af systemet med det formål at lette det administrative arbejde hos alle i unionen, især sekretariatet, chefinstruktører/instruktører. Der er spændende tanker, og projektgruppen/styregruppen sidder stærkt ved roret i processen. Henvendelse vedrørende administrationssystemet skal ske til Martin Krogager mk@dhpu.dk, som er projektleder i stedet for sygemeldt udviklingskonsulent. 

Trafikstyrelsen har meddelt, at der kommer stramning af regler fra 1. maj: 1) Ændring af AIC B 37/12, hvor flyvning over by ikke længere tillades for PPG og Klasse P. 2) Klasse P pålægges derudover minimum højde over landjorden samt alt, der står og befinder sig på landjorden på 25 m. Der vil blive udsendt en separat bulletin på dette!  Vi har meddelt Trafikstyrelsen, at vi ikke er tilfredse med sagsbehandlingen, og derfor ønsker at indgå i dialog og dermed fremadrettet sikre et konstruktivt og velinformeret samarbejde omkring vores rettigheder. Kontakt evt. vores nye luftrumschef, såfremt ovenstående byder på spørgsmål. Vi er desuden blevet opfordret til at opdatere DHPU  liste over Højdedispensation, så husk at fortælle sekretariatet, hvis du ikke længere ønsker at stå på listen.

RETTELSE: Vi har i dag 17.april fået besked om fra Trafikstyrelsen, at der ikke foreløbigt kommer en ændring af AIC B 37/12, så den kan I se bort fra!

Aktiviteter: Når Camilla er tilbage, vil der sættes fokus på at oprette events for medlemmer, bl.a. kvinde-event i Jylland og tiltag for at motivere piloter til videre progression efter Trin4.  Camilla modtager gerne gode idéer, og vi ser frem til samarbejde med klubberne omkring pågældende events. Desuden er et nyt bestyrelseskursus på trapperne, og klubbernes bestyrelser vil henad vejen inviteres til at deltage i disse. Der vil lægges materiale på hjemmesiden som inspiration og forudsætning for disse kurser så snart det er færdigredigeret. 

Det var alt for denne gang – næste nyhedsbrev bliver fra Camilla, og jeg takker derfor for jeres tålmodighed med den sparsomme information i en tid uden aflønnet arbejdskraft  i Unionen. Jeg ønsker jer alle en fremragende flyvesæson, masser af løft og luft under benene!

Sanne Røhe