Klublederkongres og Budgetmøde

Den 16. og 17. november afholdt DHPU klublederkongres og budgetmødet 2019, hvor hovedparten af DHPU’s klubber var repræsenteret. Her fik klubberne et indblik i DHPU’s nuværende arbejde og ressourcer. Klubberne fik lov til at give input til, hvordan DHPU kan arbejde anderledes i den kommende strategiperiode 2021-2024. Klubberne kom med mange gode forslag til, hvordan DHPU kan forbedres, herunder blev kommunikation, frivilligheden, adgang for nye medlemmer og digitalisering udpeget som fokusområder. 

Den næste skridt i processen er, at DHPU’s bestyrelsen vil begynde at definere strategisporerne udefra de input vi fik under klublederkongressen. Når sporene er på plads, vil klubberne blive inviteret til den næste strategiworkshop, hvor målsætninger, forventninger og handlinger videre defineres. 

I modsætning til sidste strategiperiode vil DHPU gerne lave strategiprocessen om, således at det ikke er kun er de 5 bestyrelsesmedlemmer, der sidder og udarbejder strategien for hele unionen. Dermed er den overordnede målsætning for den næste strategiperiode,  at strategien bliver en fælles strategi, hvor alle klubber får lige mulighed for at være med til at bidrag til strategiens indhold og målsætninger. På denne måde bør den færdige strategi matcher klubbernes behov og ønsker.

Budgetmødet 2019 var den største budgetmøde afholdt i DHPU, du kan læse referat her