Repræsentantskabsmøde 2024

Hermed indkaldes til Repræsentantskabsmøde 17. marts 2024 kl. 10.00 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være skriftlige og underskrevet. Disse skal være Unionens sekretariat i hænde senest 2. januar 2024, enten via brevpost eller digitalt.

Ethvert medlem af DHPU har ret til at overvære repræsentantskabsmødet. Ethvert medlem af DHPU kan stille forslag til repræsentantskabet.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet vil blive mulig på denne side sammen med endelig indkaldelse og dagsorden til repræsentantskabsmødet senest 28. februar 2024.