Meddelelse vedrørende midlertidig eksklusion fra DHPU

DHPU’s bestyrelse har på baggrund af undersøgelse foretaget af DHPU’s flyvechef, vedrørende Vingesus elevs ulovlige flyvning, i henhold til vedtægter §7 besluttet, at ekskludere pågældende elev fra DHPU i to år. Eleven har fået påtale og advarsler af klubben, men valgt at ignorere/tilsidesætte disse og gældende regler for elevers rettigheder. Pågældende person har været tilbudt høring og er informeret om denne beslutning samt om sin ret til at anke beslutningen til højere instans.