Klublederkonference og Budgetmøde november 2021 I weekenden 12.-14. november samledes chefer og ledere og bestyrelse fra DHPU til Klublederkonference og Budgetmøde. Det blev tre intensive dage med stort fremmøde og med gode dialoger, konstruktiv kritik af eksisterende forhold og gode input til fremtidige fokusområder. Vi bød i den sammenhæng også officielt velkommen til vores søde […]

Read more

Hermed indkaldes til Repræsentantskabsmøde 27. marts 2022 kl. 10 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være skriftlige og underskrevet. Disse skal være Unionens sekretariat i hænde senest 3. januar 2022, enten via brevpost eller digitalt. Ethvert medlem af DHPU har ret til at overvære repræsentantskabsmødet. Ethvert medlem […]

Read more