Ny aftale om brugen af Herstedhøje i Vestskoven

Aftalen for Paragliding på Herstedhøje i Vestskoven for 2018
Naturstyrelsen giver på baggrund af en konkret henvendelse fra “Dansk Hanggliding og Paragliding” tilladelse til, at klubber under foreningen kan udføre paragliding med start og landing på Herstedhøje i Vestskoven på følgende vilkår

 • Flyvninger med mere end 10 skærme skal bookes via booking.naturstyrelsen.dk på forhånd.
 • Flyvning med færre end 10 skærme kan bare gennemføres, idet det forudsættes, at stier ikke spærres under letning og landing.
 • Der må lettes og landes på arealet. Arealet er en del af en fold med græssende dyr og anvendes også af mange skovgæster. Der skal tages hensyn til øvrige besøgende og deres aktiviteter samt de græssende dyr.
 • Grej skal bæres ind og ud af folden. Biler skal parkeres på de offentlige P-pladser.
 • Der må ikke flyves med påmonteret motor.
 • Denne tilladelse er udelukkende grundejers tilladelse til at lette fra og lande på arealet og erstatter ikke evt. tilladelser fra andre myndigheder.
 • Flyvning foregår på eget ansvar.
 • Klubben står selv for den nødvendige sikkerhed i forhold til flyvningen og de øvrige besøgende.
 • Det forudsættes, at der udføres træning som klubaktivitet og ikke kommercielle kurser.
 • Tilladelsen gælder som udgangspunkt indtil videre.
 • Såfremt ovenstående vilkår ikke overholdes kan Naturstyrelsen trække tilladelsen tilbage uden videre varsel.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte DHPUs udviklingskonsulent via mail: udviklingskonsulent@dhpu.dk