Er groundhandling flyvning eller ej?

Er groundhandling er flyvning eller ej, dvs. er groundhandling omfattet af BL 9-5? Spørgsmålet har givet anledning til flere diskussioner mellem klubber, piloter og internt i DHPU, og jeg har hørt mange forskellige fortolkninger i relation til dette. For at få en endelig afklaring af dette, har jeg stillet spørgsmål videre til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og svaret er ikke så entydig, som man måske kunne ønske det. Det er hensigten, der er den afgørende parameter for, hvorvidt groundhandling er omfattet af BL 9-5 eller ej. Foretages der således groundhandling med hensigt om at alene at groundhandle, anses det ikke som flyvning og vice versa. Derfor vil groundhandling, som reglerne ser ud i dag, ikke være omfattet af BL 9-5 forudsat at groundhandlingen ikke foretages med henblik på at flyve. Dermed kan vi også forvente at groundhandling vil være inkluderet i den næste udgave af BL 9-5.