Repræsentantskabsmøde

Hermed indkaldes til Repræsentantskabsmøde 27. marts 2022 kl. 10 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være skriftlige og underskrevet. Disse skal være Unionens sekretariat i hænde senest 3. januar 2022, enten via brevpost eller digitalt.

Ethvert medlem af DHPU har ret til at overvære repræsentantskabsmødet. Ethvert medlem af DHPU kan stille forslag til repræsentantskabet.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet vil blive mulig på denne side sammen med endelig indkaldelse og dagsorden til repræsentantskabsmødet senest 4. marts 2022.