Slides fra informationsmødet

Nedenfor er slides fra DHPU’s informationsmøde om den nye driftshåndbog og det nye SafePro uddannelsesprogram, og dermed er kun relevante til personer som deltog i informationsmødet. De slides erstatter ikke DHPUs driftshåndbog som skal læses grundig igennem.