DHPU er blev gencertificeret som Grønt Forbund

DHPU igen opfylder alle Danmarks Idrætsforbunds krav til Grønt Forbund og er dermed blev gencertificeret. Certificering gælder frem til 2022. I forbindelse med Grønt Forbund certificering vil DHPU fokusere på faciliteter og adgang til luftrummet.

Kraven er:

  • Forbundet arbejdet egen miljøkodeks
  • forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt
  • Forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver
  • forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø-, og planlægningsområdet
  • forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur -, miljø – og planlægningsområdet
  • forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø-, og planlægningsområdet med relevans for forbundet
  • forbundet har efter aftale med DIF valgt et indsatsområde for den to-årig periode med udgangs punkt i egen situation