Teoriprøver

DHPU har valgt at forlænge dispensationen til instruktørens tilstedeværelse under teoriprøver.

Der gives hermed dispensation til at DHPU-elever må gennemføre teoriprøver uden instruktørens tilstedeværelse. Dette skyldes den nuværende situation med COVID-19.

Dispensationen udløber den 8. juni 2020.

Krav til dispensationen:

  • Prøven tages kun efter aftale med den kursusansvarlig instruktør
  • Efter prøven er taget skal eleven orientere den kursusansvarlige instruktør om resultatet (Dokumentation herfor skal forevises)
  • Kun den kursusansvarlig instruktør kan genbestille prøver. 

Dispensationen bortfalder hvis ovenstående krav ikke bliver overholdt. 

Vi ønsker hermed held og lykke med teoriprøverne, og god vind fremover.