Udmelding

Udmelding fra DHPUs bestyrelse

På baggrund af opfordring på DHPUs repræsentantskabsmøde 17. marts 2024 omkring eksklusion af et medlem i PG-klubben/alternativt hele PG-klubben, har DHPUs bestyrelse foretaget en grundig sagsbehandling med inddragelse af juristrådgivning og indsamling af datamateriale. Der er tilgået Unionen tilkendegivelser omkring fuld støtte til eksklusionssag fra et antal klubber.

DHPUs bestyrelse har udstedt en advarsel til PG-klubben, hvori står, at klubbens fortsatte tilknytning til DHPU er betinget af, at pågældende medlem fremadrettet ikke repræsenterer PG-klubben på nogen måde, hverken i de løbende relationer til Unionens frivillige eller på Unionens repræsentantskabsmøder. 

DHPUs bestyrelse har udstedt en advarsel og kendelse til pågældende medlem. Advarslen angiver, at medlemskab af DHPU er betinget af, at vedkommende øjeblikkeligt ophører med al chikanerende adfærd over for Unionens frivillige og medarbejdere, at vedkommende stopper med at modarbejde unionens interesser, og at vedkommende overholder alle Unionens vedtægter, samt regler og bestemmelser i Driftshåndbogen. Desuden har DHPUs bestyrelse givet den kendelse, at vedkommende fremadrettet ikke kan deltage i Unionens arbejde, herunder, men ikke begrænset til politisk arbejde og udøvelse af position som DHPU instruktør og tandemeksaminator. Inddragelse af instruktørbevis gælder for 3 år, fra. 1.juni 2024. Denne beslutning er taget i henhold til DHPUs vedtægter §7. En kortfattet anonymiseret rapport om sager afgjort i henhold til DHPUs vedtægter §7 skal offentliggøres på unionens hjemmeside. En idømt straf kan ankes til DHPUs amatør- og ordensudvalg. 

DHPUs bestyrelse har således handlet på opfordring fra repræsentantskabet. Vi har desuden lyttet til anmodninger og opfordringer fra PG-klubben, og derfor forsøgt at imødekomme klubbens ønsker ved et kompromis. 

Skriv et svar