Udmelding fra DHPU Bestyrelse

I Juli 2022 indledte Undersøgelseskommission under DHPUs sikkerhedsudvalg en undersøgelse af et af vore medlemmer med det formål at afklare, hvorvidt vedkommende havde overtrådt gældende regler og lovgivning i forbindelse med sin PPG flyvning.

Undersøgelseskommissionen har indhentet information gennem pilotens instruktør samt det videomateriale, som piloten havde lagt på YouTube. 

Kommissionens konklusion er, at piloten har overtrådt BL 9-5 og BL 7-100 regler omkring VFR-flyvning, og desuden tilsidesat egen sikkerhed under sin flyvning. I kommissionens rapport er der desuden påpeget manglende airmanship/gode holdninger.

Bestyrelsen inddrog indledningsvis pilotens PPG bevis frem til en afgørelse af sagen. Efter at have modtaget undersøgelseskommissionens rapport og efter høring af piloten har bestyrelsen besluttet at for at piloten kan generhverve sine PPG-rettigheder, så skal piloten igennem DHPU teoriprøver for Love og bestemmelser Trin 2-4 samt tage VFR bevis i DHPU regi. Desuden har DHPU skærpet opsyn med pilotens flyveadfærd i 3 år, og fremtidig overtrædelse af love og regler i denne periode kan medføre permanent inddragelse af pilotens PPG-bevis. Dette er meddelt piloten, som har taget positiv imod denne afgørelse. 

Mvh DHPU’s Bestyrelse