VFR prøver

Datoen for næste VFR-prøve offentliggøres efter 10. maj, mht. COVID-19. 

For piloter som var tilmeldt til VFR-prøven den 19. marts 2020. DHPU afholde VFR-prøve for jer den 13. maj, hvis COVID-19 situationen tillader det. Du vil være kontaktet af sekretariatet.